Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karriererelevans

Overblik

Inddragelse af et karriere- og relevansperspektiv som en integreret del af den didaktiske praksis har til formål at understøtte de studerendes faglige indlæring og motivation, samtidig med at der bygges bro mellem universitet og arbejdsmarked. Karriere- og relevansperspektivet er altså ikke blot et anliggende for de studerende. Det er et fælles anliggende for både studerende og undervisere.

  

Fra specialiseret universitetsviden til generelle arbejdsmarkedskompetencer

Arts-studerende skal efter endt uddannelse ud på arbejdsmarkedet og opbygge en karriere i spændet mellem deres kernefaglighed, arbejdsmarkedets forventninger og de kompetencer, værdier og interesser, de har qua deres universitetsstudie. De skal her omsætte deres specialiserede universitetsviden til nogle mere generelle arbejdsmarkedskompetencer. Denne brobygning – fra specialiseret til generel – kan lettes, hvis der allerede i løbet af uddannelsen indtænkes et karriere- og relevansperspektiv i undervisningen.

Inddragelse af karriereperspektivet i undervisningen

Nogle studerende søger allerede tidligt svar på karriere- og relevansspørgsmål i forhold til både de enkelte fag og i forhold til deres samlede uddannelsesforløb.

Ved at inddrage karriereperspektivet i din undervisnings, kan du som underviser hjælpe de studerende med at få afklaring på deres faglige og personlige kompetencer uden at gå på kompromis med det faglige indhold. Derudover kan du motivere de studerende for faget ved at inddrage eksempler fra arbejdsmarkedet og bygge bro mellem teori og praksis.

Hvordan og hvor meget karriere- og relevansperspektivet inddrages i undervisningen kan variere, men du kan eksempelvis lade sig inspirere af følgende tematiske opdelinger og de konkrete værktøjer med karriererelevans:

  Overvej som underviser 

  • Hvordan åbner dit fag op for at integrere karriereperspektiver i undervisningen?
  • Hvordan skal karriereperspektiver præsenteres og integreres, så de kan anvendes af de studerende?
  • Hvornår og hvor ofte skal du sætte fokus på karriereperspektivet?
  • Hvilke konkrete værktøjer og øvelser vil du anvende til at sætte fokus på karriererelevans?

          Praksiseksempler

          Under udvikling.

          Videre læsning

          • Artess, J.; Hooley, T. & Mellors-Bourne, R. (2017): Employability: A review of the literature 2012 to 2016 – A report for the Higher Education Academy. York: The Higher Education Academy.
          • Danmark Evalueringsinstitut (2016). Projektorienterede forløb. Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede forløb. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
          • Danmark Evalueringsinstitut (2017). Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer Koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked i studenterperspektiv. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
          • Magnell, M. (2016) Employability and work-related learning activities in higher education: how strategies differ across academic environments. Tertiary Education and Management. 23(2) 103-114. https://doi.org/10.1080/13583883.2016.1257649
          • Yorke, M. (2006) Employability in higher education: what it is – what it is not. York: The Higher Education Academy.

          Søg

          Siden er udviklet af Laura Cordes Felby med indhold fra Arts Karrieres Didaktisk Udviklingsprojekt og i samarbejde med undervisere på Arts og redaktionen på AU Educate.