Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige kompetencer og relevans

Overblik

Du kan som underviser rammesætte din undervisning med henblik på at skærpe de studerendes blik for, hvilke ressourcer og potentialer der ligger i de personlige og faglige kompetencer, som de har udviklet på deres universitetsstudie. Målet er at øge deres motivation for deres studie og kernefaglighed.

  

Faglig relevans og øget refleksion

Du kan som underviser understøtte de studerendes spirende faglige selvforståelse og øge deres indsigt i de konkrete kompetencer, der knytter sig til faget gennem aktiviteter, der binder teori og praksis. Dette kan bidrage til en øget forståelse af fagets relevans, som både fremmer de studerendes studiestrategier samt deres refleksionsniveau ift. fagets teori og konkrete læringsmål.

Ved at give de studerende et nyt perspektiv på fagligheden i arbejdet med deres kompetencer i relation til en mulig karriere, kan det motivere de studerendes arbejde med faget og studiet. At fremme fagets relevans for praksis giver samtidig de studerende mulighed for at tænke over, hvordan de kan anvende deres faglighed uden for universitets mure.

At kunne handle kompetent

Igennem deres uddannelse bliver de studerende fagligt og teoretisk kvalificeret til at håndtere fremtidige jobs og opgaver. For at udvikle disse kvalifikationer til reelle kompetencer kræver det, at de studerende lærer at omsætte deres viden, færdigheder og kompetencer til konkret handling. Som underviser kan du bidrage til at udvikle de studerendes kvalifikationer til kompetencer ved at sætte fokus på deres personlige og faglige kompetencer i relation til deres fag og faglighed.

Overvej som underviser

 • Hvilke faglige og personlige kompetencer forventer du, at de studerende udvikler gennem dit fag?

 • Hvordan kan karriereperspektivet anvendes som spejl og modspil i dit fag?

 • Hvorfor er dit fag vigtigt for de studerendes fremtid på arbejdsmarkedet, og hvordan ruster faget dem til dette?

      Videre læsning

      • Artess, J.; Hooley, T. & Mellors-Bourne, R. (2017): Employability: A review of the literature 2012 to 2016 – A report for the Higher Education Academy. York: The Higher Education Academy.
      • Danmark Evalueringsinstitut (2016). Projektorienterede forløb. Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede forløb. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
      • Danmark Evalueringsinstitut (2017). Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer Koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked i studenterperspektiv. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
      • Magnell, M. (2016) Employability and work-related learning activities in higher education: how strategies differ across academic environments. Tertiary Education and Management. 23(2) 103-114. https://doi.org/10.1080/13583883.2016.1257649
      • Yorke, M. (2006) Employability in higher education: what it is – what it is not. York: The Higher Education Academy.

      Søg

      Siden er udviklet af Laura Cordes Felby med indhold fra Arts Karrieres Didaktisk Udviklingsprojekt og i samarbejde med undervisere på Arts og redaktionen på AU Educate.