Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektorienteret forløb

Overblik

Projektorienteret forløb findes på mange af Arts’ uddannelser. Et af formålene med det projektorienterede forløb er at de studerende får mulighed for at udvikle deres faglige viden og selvforståelse samt deres kompetencer og færdigheder i en konkret praksis. I det projektorienterede forløb bygges der bro mellem de studerendes erfaringer, oplevelser og læring fra praksis og fagets kernestof. 

  

Fokus på at anvende sin faglighed i praksis

Under et projektorienteret forløb får de studerende afprøvet teorier og metoder knyttet til faget i praksis. De får et indblik i forskellige organisationskulturer, arbejdsopgaver og processer, samtidig med at de etablerer netværk og kontakt til arbejdsmarkedet, som kan være givtigt for deres fremtidige karriere.

De studerendes faglige profil skærpes gennem det projektorienterede forløb, hvor faglighed og praksis mødes. Her kommer de studerendes erfaringer, oplevelser og læring fra praksis i spil i relation til fagets kernestof. Derudover understøttes de studerendes personlige udvikling i mødet med arbejdsmarkedet, således at der bliver et samspil mellem personlige og faglige kompetencer og praksis.

Mod en faglig specialisering

Under et projektorienteret forløb får de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i en bestemt faglig retning og afprøve den i praksis - således at erfaringerne fra praktikken og den faglige undervisning ikke fremstår som to isolerede størrelser uden kontakt til hinanden.

Da det projektorienterede forløb oftest udbydes sent på kandidaten kan værktøjerne også hjælpe de studerende til at reflektere over specialet og den faglige specialisering samt finde inspiration til specialeemner, evt. i et virksomhedssamarbejde.

Overvej som underviser

 • Hvad er min rolle som underviser, når de studerende er i projektorienteret forløb?

 • Hvordan kan jeg bedst understøtte de studerendes faglige og personlige udvikling i mødet med arbejdsmarkedet?

 • Hvornår under de studerendes projektorienteret forløb skal de forskellige aktiviteter afvikles?

 • Hvordan sikrer jeg, at de studerendes erfaringer fra det projektorienterede forløb bliver sat i spil i faget?

      Videre læsning

      • Artess, J.; Hooley, T. & Mellors-Bourne, R. (2017): Employability: A review of the literature 2012 to 2016 – A report for the Higher Education Academy. York: The Higher Education Academy.
      • Danmark Evalueringsinstitut (2016). Projektorienterede forløb. Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede forløb. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
      • Danmark Evalueringsinstitut (2017). Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer Koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked i studenterperspektiv. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
      • Magnell, M. (2016) Employability and work-related learning activities in higher education: how strategies differ across academic environments. Tertiary Education and Management. 23(2) 103-114. https://doi.org/10.1080/13583883.2016.1257649
      • Yorke, M. (2006) Employability in higher education: what it is – what it is not. York: The Higher Education Academy.

      Søg

      Siden er udviklet af Laura Cordes Felby med indhold fra Arts Karrieres Didaktisk Udviklingsprojekt og i samarbejde med undervisere på Arts og redaktionen på AU Educate.