Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virksomhedssamarbejde i faget

Overblik

Du kan som underviser styrke de studerendes faglige selvforståelse og give dem redskaber til at etablere kontakt med virksomheder samt omsætte abstrakt universitetsviden til konkret virksomhedsarbejde. 

  

Faglige selvforståelse og motivation

Du kan som underviser hjælpe de studerende med at arbejde med deres faglighed og faglige selvforståelse ved at inddrage virksomhedssamarbejde i undervisningen som et understøttende element til fagets kernestof. Når omverdenen trækkes ind i universitetsfaget, eksempelvis gennem drøftelsen – og måske endda løsningen – af en virksomheds problemstillinger, tilegner de studerende sig en merlæring. Denne merlæring kan både sættes i spil i et fremtidigt job og kan samtidig højne de studerendes motivation for studiet og faget her og nu.

Derudover har inddragelsen af omverdenen i undervisningen stor værdi for brobygning mellem universitet og arbejdsmarked, hvilket kan føre til, at potentielle aftagervirksomheders kendskab til uddannelserne øges, og de studerendes adgang til arbejdsmarkedet lettes.

At arbejde med omverdenen

Virksomhedssamarbejde kan inddrages på flere måder i de fleste fag. Det kan både variere i forhold til udbytte og hvor integreret det er med kernestoffet. Du kan eksempelvis inddrage cases fra den omkringliggende verden i undervisningen, hvor en ekstern samarbejdspartner kun inddrages for at finde en problemstilling eller situation, som de studerende skal arbejde med i faget. Virksomhederne kan også inddrages mere direkte i undervisningen, hvis de studerende udvikler et konkret løsningsforslag til problemstillingen og eksempelvis skal pitche deres projektidéer overfor den eksterne samarbejdspartner.

At arbejde på denne måde skaber rum for faglig refleksion såvel som indsigt i en mulig praksis. Samtidig kan denne arbejdsmetode bygge bro til fremtidigt samarbejde, eksempelvis i forbindelse med projektorienterede forløb. Arbejdet med virksomhedscases kan også bruges som en problemorienteret undervisningsform.

Overvej som underviser

 • Hvilke typer af virksomhedssamarbejde passer til dit fags faglige mål og de studerendes forudsætninger?
 • I hvor høj grad skal de studerende selv vælge virksomheder og problemstillinger?
 • Hvor tæt skal koblingen være mellem fag og virksomhed?
 • Hvad er din rolle som underviser?
 • Hvordan og hvornår vil du organisere vejledning og feedback i forbindelse med projektarbejdet?

      Videre læsning

      • Artess, J.; Hooley, T. & Mellors-Bourne, R. (2017): Employability: A review of the literature 2012 to 2016 – A report for the Higher Education Academy. York: The Higher Education Academy.
      • Danmark Evalueringsinstitut (2016). Projektorienterede forløb. Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede forløb. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
      • Danmark Evalueringsinstitut (2017). Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer Koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked i studenterperspektiv. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
      • Magnell, M. (2016) Employability and work-related learning activities in higher education: how strategies differ across academic environments. Tertiary Education and Management. 23(2) 103-114. https://doi.org/10.1080/13583883.2016.1257649
      • Yorke, M. (2006) Employability in higher education: what it is – what it is not. York: The Higher Education Academy.

      Søg

      Siden er udviklet af Laura Cordes Felby med indhold fra Arts Karrieres Didaktisk Udviklingsprojekt og i samarbejde med undervisere på Arts og redaktionen på AU Educate.