Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rammesatte studieaktiviteter

Overblik

Rammesatte studieaktiviteter foregår uden for den egentlige undervisning. Det har stor betydning for den studerendes læringsproces. De rammesatte studieaktiviteter skal understøtte de studerendes engagement i studiet. En tydelig formidling af både læringsmål og kriterierne for løsning af de konkrete aktiviteter er rammesættende for den studerendes læringsproces.

  

   

Rammesatte studieaktiviteter understøtter læringsudbyttet

De rammesatte studieaktiviteter dækker over de aktiviteter, som de studerende skal udføre selvstændigt uden for den egentlige undervisning. Rammesatte studieaktiviteter bygger på selvregulering af egen læring og den studerendes tro på egen mestring.

Rammesatte studieaktiviteter er en vigtig del af de studerendes anvendte tid udenfor undervisningslokalet. Studieaktiviteterne er initieret af de studerende selv, men rammesat af underviserne. Det er afgørende for de studerendes læringsudbytte, at de arbejder effektivt med stoffet. Derfor er en effektiv rammesætning af de studerendes læringsproces og mulighed for fremdrift væsentlig. Dette kan ske ved, at underviseren peger på, hvad der skal gøres med stoffet for at lære og peger på en retning for det videre arbejde.

Selvreguleret læring styrker læringsprocessen

De studerendes indsats og engagement i egen læring er afgørende for at styrke deres læringsproces. Derfor kan det være værdifuldt at fremme de studerendes indsats, forståelse og selvregulering. Selvreguleret læring er en strategi, hvor studerende tager ansvar for egen læring; men ikke for undervisning, da dette ansvar ligger ved underviseren.

Selvreguleret læring er den læring, der initieres, kontrolleres og styres af den lærende selv. At være selvreguleret studerende betyder, at man blandt andet er i besiddelse af metakognitive evner, der kan overvåge fremdriften i egen læreproces og kan identificere vanskelighederne i stoffet. På den baggrund kan de studerende formulere behovet for den støtte, de har brug for fra underviseren.

Underviserrollen motiverer selvreguleret læring

Din opgave som underviser er at fremme den studerendes muligheder for at udvikle strategier for selvreguleret læring uden for undervisningen. Dette betyder, at du skal forsøge at vække de studerendes engagement omkring de aktiviteter, som indgår som en del af deres forberedelse til de enkelte undervisningsgange.

Du kan som underviser vælge aktivitet ud fra hvilket mål, du har med de enkelte undervisningsgange, så forberedelsen og undervisningen bliver sammenhængende for den studerende. Når den studerende skal lære noget nyt, er det væsentlig at aktivere en forforståelse, så ny viden bliver knyttet til den etablerede viden, og den dermed bliver husket bedre. Inden undervisningen kan den studerende eksempelvis reflektere over, hvad vedkommende allerede ved om emnet eller besvare nogle opklarende spørgsmål til litteraturen, som en del af forberedelsen.

Læringsmål skal formidles tydeligt for den enkelte aktivitet

Det er vigtigt, at formidlingen af læringsmålene er tydelige, så den studerende er klar over hensigten med den enkelte aktivitet. Læringsmålene skal understøttes af tydelige kriterier for, hvornår læringsmålet kan betragtes som opfyldt. Din rolle ligger her i at præsentere de studerende for brugbare fremgangsmåder, at fremstille problemstillinger tydeligt og opstille rammerne for effektiv indhentning af viden, så den studerende selvstændigt kan arbejde videre med den konkrete aktivitet.

  

Overvej som underviser

  • Hvilken type aktivitet understøtter bedst undervisningen?
  • Hvad er aktivitetens faglige formål?
  • Hvordan skal aktiviteten struktureres?
  • Hvornår skal aktiviteten afvikles, og hvor længe skal den vare?
  • Hvad er min rolle som underviser i aktiviteten?
  • Hvor mange gange skal aktiviteten afvikles - som en enkeltstående aktivitet, der skaber variation, eller en tilbagevendende aktivitet, der skaber faglige rutiner?

  

Videre læsning

  • Brandsford, J. D., Brown, A & Cocking, R. R. (2000): How People learn, Brain, Mind, Experience, and School. Washington, D. C. National Academic Press.
  • Darling, Hammond, Linda  (2008): Powerful Learning: What we know about Teaching for Understanding. San Francis co, Jossey-Bass.
  • Pintrich, P (2002): The role of Metacognitive Knowlegde in Learning, Teaching, and Assessing. Theory into Practice, 41 (4), 219 - 225.

 

Søg