Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledning

Overblik

Vejledning er en dialog mellem vejleder og den studerende. Din rolle som vejleder er hovedsageligt at lytte og indgå i en kommunikationsproces, hvor den studerende opnår større indsigt i sit emne. Du kan som vejleder bruge åbne spørgsmål som redskab til at styrke vejledningsprocessen ved at lede den studerende til større erkendelse. Vejledningen bygger på et samarbejde mellem vejleder og den studerende, hvor du skal tilpasse din rolle efter den studerendes behov.

 

  

Vejledningen har den studerende i fokus

Vejledning er en dialogbaseret kommunikationsproces, hvor den studerende er i fokus. Dialog og lytning er udgangspunktet, hvor ingen af de involverede parter må indtage en påtrængende eller dominerende rolle. Din vigtigste rolle som vejleder er at etablere et rum af tillid og håb som basis for vejledningen, hvor den studerende understøttes i at udvikle evnerne til selv at håndtere forhindringer på vejen mod eget mål.

Vejledningens vigtigste funktion er samarbejde

Vejledningsprocessen bygger på et samarbejde mellem vejleder og den studerende. Din vejlederrolle er at følge den studerendes konstruktion af forståelse og øge indsigten i den studerendes situation ved at indkredse specifikke mål samt hjælpe med hensigtsmæssig planlægning af processen. I vejledningsprocessen er det væsentligt, at meninger, forestillinger, perspektiver samt erfaringer artikuleres og kritisk vurderes i fællesskab mellem vejleder og den studerende.

Vejledningen kan foregå på forskellige måder afhængig af den studerendes behov:

 • Produktvejledning tager udgangspunkt i noget, den studerende har produceret, som de skal tale med vejlederen om, og som vejlederen skal give feedback på. Denne type vejledning er problemfokuseret og studenterinitieret.
 • Ad Hoc vejledning tager udgangspunkt i en vanskelighed i den studerendes arbejde, som der hurtigt må vejledes om. Denne type vejledning er ligeledes problemfokuseret og studenterinitieret.
 • Procesvejledning handler om at få de studerende til at udvikle deres tanker om emnet i skriveprocessen. Dermed går procesvejledning imod antagelsen om, at den studerende blot skal nedskrive færdige tanker.

Vejlederens vigtigste redskab er spørgsmål

For at vejledningen ikke skal fremstå som et forhør, bør dine spørgsmål være af åben karakter. Hermed giver du som vejleder mulighed for, at den studerende kan se tingene fra en anderledes vinkel og opdage mønstre og forbindelser mellem forskellige aspekter. Du opnår som vejleder et bedre resultat ved at vælge at stille spørgsmål, som udfordrer den studerende, men du skal dog være opmærksom på, at hvis spændingsniveauet bliver for højt, kan den studerende lukke af. Lyttehandlingen er ofte meget betydningsfuld, da det har en kontaktskabende virkning og ofte har basis for at give den studerende den nødvendige energi til problemløsning.

Kollektiv vejledning

Som vejleder kan du både foretage individuel- og kollektiv vejledning med de studerende. Lektor Søren Bengtsen fremlægger forskellen på disse vejledningsformer og tydeliggør de organisatoriske-, faglige- og sociale fordele ved brug af kollektiv vejledning. Til fordelene hører blandt andet hurtigere gennemførsel af studiet, kritisk refleksion hos de studerende, stærkere social sammenhængskraft og forbedrede samarbejdskompetencer. Dertil klarlægges udfordringerne ved den kollektive vejledningsform, og hvordan man som vejleder overkommer disse.

  

Overvej som underviser

 • Hvilke spørgsmål kan fremme den studerendes refleksion bedst muligt?
 • Hvordan skabes både trygge og udfordrende rammer for den studerende?
 • Hvordan klarlægges forventninger til vejledningen med den studerende?
 • Hvordan strukturerer og planlægger du bedst vejledningen?
 • Hvad er din rolle i den konkrete vejledningssituation i forhold til at være understøttende eller udfordrende?

 

Videre læsning

 • Peavy, V. (2012). Konstruktivistisk vejledning - Teori og metode.

 • Løw. O. (2010). Pædagogisk vejledning. Facilitering af læring i pædagogiske kontekster.

 • Lauvås, P. & Handal, G. (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori.
 • Hvass, H.; Mariager-Anderson, K. & Nordentoft, H. M. (2019). Kollektiv Akademisk Vejledning - Fra forskning til praksis.

Søg