VÆRKTØJSKASSE

Konkrete værktøjer til brug i undervisningen

Ved at anvende forskellige typer af aktiviteter skaber du som underviser først og fremmest variation, hvilket virker motiverende på de studerende. Derudover skaber du rum for refleksion og dialog, nytænkning og eksperimenter, idegenerering og vidensdeling eller andre forhold, der både styrker undervisningen og de studerendes læreprocesser.

Aktiviteter i undervisningen kan være meget forskellige, men uanset aktiviteternes form og indhold, så er formålet at motivere og fremme de studerendes udvikling og læring. AU Educate indeholder nogle konkrete værktøjer, der kan benyttes som inspiration til din undervisning.

Værktøjerne kan tænkes ind som aktiviteter i undervisningsforløbets faglige målsætninger, indhold og metoder. Både aktivitetens form, indhold og funktion skal være tydelig for de studerende, så den faglige relevans ikke forsvinder. Udover fagligheden har aktiviteter i undervisningen den styrke, at de ofte opleves som sjove eller spændende. De bidrager med et fagligt frisk pust, og de er med til at skabe et positivt undervisningsmiljø, hvor fællesskab og fornøjelse, humor og åbenhed prioriteres.

Brug af værktøjerne

Værktøjerne er tiltænkt som inspiration til en konkret undervisningspraksis, hvor du som underviser kan vælge at implementere aktiviteten direkte i din undervisning, som den er beskrevet, eller tilpasse den efter behov, eksempelvis til specifikke mål, indhold eller faglighed.

Værktøjerne er konkrete og lette at implementere i undervisningen på tværs af fagligheder og indeholder ofte et handout eller andet materiale, som du som underviser kan tage direkte med ind i din praksis.

 

Gå på opdagelse i værktøjskassen:

Søg

  

Ressource til studerende

AU Educates søstersite, AU Studypedia, er et studieværktøj til alle studerende på Arts om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer.