Eksamen: Skema til bedømmelse 

Kort beskrivelse

Skema til bedømmelse er et redskab til at sikre ensartet bedømmelse i skriftlige opgaver, hvor du kommer omkring alle vigtige aspekter af opgaven. Skemaet er oprindeligt udarbejdet til Studium Generale, men kan tilpasses forskellige fag.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Skemaet hjælper dig som underviser til at blive tydelig i de krav, du stiller til de studerendes opgaver, og sikrer, at du giver en ensartet vurdering af opgaverne. Dermed udarbejder du naturligt argumenter og fokuspunkter i forhold til en voteringssituation eller som et element i en feedbackproces til de studerende. I starten vil der sandsynligvis være et merarbejde i opgavebedømmelsen, indtil du lærer at læse dig ind i de krav, du har valgt at fokusere på. Til gengæld vil skemaet give langt mere overskud til votering og feedback, ligesom du kan dokumentere en vis kvalitet i dit bedømmelsesarbejde.

Udfør øvelsen

 • Du skal som underviser hente skemaet til bedømmelse af de studerendes skriftlige eksamensopgaver.
 • Tilpas skemaet, så det matcher det aktuelle fag og den aktuelle eksamen. Nedskriv så præcist som muligt, hvad opgaven bedømmes på, så det selv for andre er tydeligt, hvad du ser efter. Det er eksempelvis ikke nok at skrive "en fornemmelse for akademisk arbejde”. I stedet kan der stå “Kan bruge videnskabelige litteratur som belæg i argumenter”.
 • Mens du læser opgaven igennem, skal du løbende udfylde side 1 i skemaet. Skriv kommentarer til hvert kapitel og giv en vurdering af kapitlet på baggrund af dette. Den røde firkant svarer til karakteren 02, mens firkanten til venstre for den glade smiley svarer til 12.
 • Side 2 og 3 skal du primært udfylde som opsummering efter endt læsning af opgaven. Særligt på side 3 er det vigtigt at være grundig i udfyldelsen, så du får det hele med - både de store og små ting.
 • Til sidst giver du en samlet karakter på baggrund af en kvalitativ vurdering af alle dele af opgaven, der er nedskrevet i skemaet.

Variationsmuligheder

 • Du kan anbefale censor at bruge det samme skema, så både du som eksaminator og censor har det samme udgangspunkt. 
 • Under voteringen med censor kan du bruge sammenfatningen af opgavens styrker og svagheder på side 3 som udgangspunkt for dialogen. 
 • Du kan ligeledes bruge skemaet og sammenfatningen af opgavens styrker og svagheder som udgangspunkt for en eventuel feedbacksamtale med den studerende. 

Du skal bruge:

 • Bedømmelsesskemaet. Du kan enten printe det som pdf-fil og bruge det, som det er, eller du kan printe det som et word-dokument og tilføje dine egne rettelser:

Værd at overveje

 • Har du både gjort det klart for dig selv og for dine studerende, hvad du vil bedømme i opgaven? 
 • Hvor mange timer vil du som underviser investere i bedømmelsesarbejdet? 

Søg