Eksamen: Skema til bedømmelse 

Kort beskrivelse

Skema til bedømmelse er et redskab til at sikre ensartet bedømmelse i skriftlige opgaver, hvor du kommer omkring alle vigtige aspekter af opgaven. Skemaet er oprindeligt udarbejdet til Studium Generale, men kan tilpasses forskellige fag.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Skemaet hjælper dig som underviser til at blive tydelig i de krav, du stiller til de studerendes opgaver, og sikrer, at du får givet en ensartet vurdering af opgaverne. På den måde får du naturligt udarbejdet argumenter og fokuspunkter i forhold til en voteringssituation eller som et element i en feedbackproces til de studerende. I starten vil der sandsynligvis være et merarbejde i opgavebedømmelsen, indtil du lærer at læse dig ind i de krav, du har valgt at fokusere på. Til gengæld vil skemaet give langt mere overskud til votering og feedback, ligesom du kan dokumentere en vis kvalitet i dit bedømmelsesarbejde.

Udfør øvelse

  • Først hentes bedømmelsesskemaet. Det kan enten downloades til udfyldelse i word eller printes. Hvis I bruger print, kan bedømmelsesskemaet bruges som omslag ved at printe de tre sider på et enkelt A3 ark. Arket foldes på midten, så side 1 er forsiden på omslaget, og side 2 og 3 er indersiderne.
  • Side 1 i skemaet udfyldes løbende, mens opgaven læses igennem. Der skrives kommentarer til hvert kapitel og gives en vurdering af kapitlet på baggrund af dette. Den røde firkant svarer til karakteren 02, mens firkanten til venstre for den glade smiley svarer til 12.
  • Side 2 og 3 udfyldes primært som opsummering efter læsning af opgaven. Særligt på side 3 er det vigtigt at være grundig i udfyldelsen, så du får det hele med - både de store og små ting.
  • Til sidst gives der en samlet karakterer på baggrund af en kvalitativ vurdering af alle dele af opgaven, der er nedskrevet i skemaet.

Tilpasning af skemaet

  • Nedskriv så præcist som muligt, hvad opgaven bedømmes på, så det selv for andre er tydeligt, hvad du ser efter. Det er derfor ikke nok at skrive “en fornemmelse for akademisk arbejde”. I stedet kan der f.eks. stå “Kan bruge videnskabelige litteratur som belæg i argumenter”.

  • Hent Word-versionen af bedømmelsesskemaet.

  • Tilpas skemaet i Word til at inkludere de nedskrevne punkter, der hvor de er relevante.

Du skal bruge:

  • Print af bedømmelsesskemaet. Du kan enten printe det som pdf-fil og bruge det, som det er, eller du kan printe det som et word-dokument og tilføje dine egne rettelser:

  

SØG

Indholdet på denne side er udviklet af Pernille Jerslev, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.