Eksamen: Vendespil til repetition

Kort beskrivelse

Øvelsen hjælper de studerende med at skabe overblik over, reflektere over og kunne formulere sig omkring et emne. Øvelsen kan for eksempel være en øvelse frem mod en mundtlig eksamen.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Målet med øvelsen er, at hjælpe de studerende med at opbygge associationsrækker mellem refleksioner og nøjagtig viden. Samtidig kan øvelsen også give de studerende et overblik over, hvor de mangler viden.

Udfør øvelse

 • Du skal som underviser ud fra det, som du har brugt i forhold til din forberedelse til faget, skrive 40-60 centrale begreber, som de studerende skal kunne i forhold til pensum. Du skal printe og klippe dem ud, så du har en bunke kort som et vendespil. Afsæt ca. 45-60 minutter til øvelsen. Øvelsen kan med fordel gentages flere gange.

 • De studerende skal inddeles i grupper af tre. Reglerne for spillet gennemgås samlet på holdet. Hver gruppe får et vendespil - og efter tur skal de trække et kort.

 • Den der trækker et kort, skal fortælle de to andre så meget, som han/hun ved. Når vedkommende er færdig, må de andre supplere og kommentere.

 • Spillet fortsættes, indtil tiden er gået, eller bunden af bunken er nået.

Variationsmuligheder:

 • Du kan overveje, om de studerende må tage noter undervejs. Øvelsen går primært på at øve overblik og den mundtlige fremlæggelse. Men for nogle studerende kan det være en rart at måtte notere guldkorn fra de andre.
 • Du kan overveje, om de studerende skal være med til at lave spillet, således at det er de studerende der laver kortene til vendespillet.

Du skal bruge:

 • Dine forberedelsesnoter
 • Papir
 • Tuscher

    

  Værd at overveje:

  • Du skal som underviser overveje, om begreberne skal være på forskellige abstraktionsniveauer, så du både har overordnede emner, teorier og fænomener og helt konkrete personer med. På den måde har alle studerende muligheden for at byde ind på det niveau, de er på.

    

  Søg

  Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.