Refleksion: Refleksionslog

Kort beskrivelse

Refleksionslog er en øvelse med to overordnede formål: øvelsen kan hjælpe dig som underviser med at få overblik over de studerendes læring og de udfordringer, de møder undervejs i et forløb. Samtidig kan øvelsen hjælpe de studerende med at reflektere over undervisningen og deres egen læringsproces. Teksten skal være en obligatorisk del af de studerendes forberedelse, hvor der ikke gives karakter, men hvor du giver de studerende mundtlig eller skriftlig feedback.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge Refleksionslog som øvelse i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser opstille muligheden for, at de studerende reflekterer over egen læring i undervisningen, så de studerende udvikler deres refleksionsevner.

Ved at bruge øvelsen i din undervisning, får du feedback på, hvordan de studerende har oplevet din undervisning, og hvad de har lært. Dermed får du en klar indikation af, om undervisningen har haft den ønskede effekt.

Udfør øvelse

1. Retningslinjer til de studerende:

 • De studerende skal skrive en dagbogstekst på cirka 900 anslag, som afleveres 1-2 uger efter den undervisning, du ønsker feedback på. Du skal opfordre de studerende til at være refleksive, kritiske og kreative i deres skrivning. Det er således ikke så meget en repetition af undervisningens indhold, der ønskes, men derimod de studerendes egne tanker, betænkeligheder, refleksioner og ideer.

2. Konkrete spørgsmål (se også handout):

 • Du kan med fordel stille de studerende nogle konkrete spørgsmål, som de skal svare på, så du guider deres refleksioner:

 • Hvad lærte du?

  • Hvad var nyt for mig?

  • Var der noget, som ændrede mit syn og mine værdier og hvorfor?

  • Hvilke temaer var vigtige for mig og hvorfor?

 • Hvad var svært at forstå?

  • Hvad stemte ikke overens med mit syn og mine værdier og hvorfor?

  • Hvilke spørgsmål stod jeg med bagefter?

 • Hvilken relevans har undervisningen for dig og dine medstuderende?

  • Hvordan kan jeg bruge den viden i mine studier generelt?

  • Hvordan kan den viden udvikle mig som studerende?

Værd at overveje:

 • Du kan overveje, om de studerende skal skrive om én eller flere udvalgte undervisningsgange eller om hele forløbet.
 • Skal de studerendes guides i deres feedback med konkrete forslag fra dig som underviser, eller skal de frit reflektere over undervisningen?

  

Du skal bruge

 • Handout til de studerende med spørgsmål

 • Evt. tilføje egne spørgsmål til handout’et

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.