Feedback: Guidet peer feedback

Kort beskrivelse

Collaborations scripts er små manuskripter, som formidler, hvad de studerende skal foretage sig hvornår i forbindelse med en samarbejdsproces. Anvendelsen af disse scripts har vist sig at resultere i øget læringsudbytte hos de studerende, når de arbejder sammen vha. digitale redskaber. Et script består af nedenstående elementer:

Collaboration script

 • Hvorfor deltage i aktiviteten?
 • ​Hvilke delaktiviteter skal finde sted?
 • ​Hvor og hvornår skal de finde sted?
 • ​Skal de studerende påtage sig særlige roller undervejs?

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Aktiviteter med peer feedback bevirker, at den studerende modtager mere feedback, end underviseren kan overkomme at levere, hvilket dermed reducerer behovet for feedback fra underviseren. Peer feedback-aktiviteter skal tilrettelægges, så de studerende ved, hvad der forventes af dem. Hertil er collaboration scripts et hensigtsmæssigt værktøj.

Hvis aktiviteterne involverer anvendelsen af digitale redskaber, er collaboration scripts endnu mere væsentlige, eftersom underviseren ikke nødvendigvis er til stede for at besvare eventuelle tvivlsspørgsmål fra studerende.

Baggrund og overvejelser

Der er flere læringsmæssige fordele knyttet til anvendelsen af aktiviter med peer feedback i undervisningen. Litteratur peger blandt andet på, at studerende øger deres produkters kvalitet, bliver bedre til at evaluere deres eget arbejde samt bliver bedre til at give og modtage kritik. Derudover fremgår det overraskende, at den største læring opnås af feedbackgiveren.

Ved at tilrettelægge aktiviteten med peer feedback, så studerende modtager feedback fra flere medstuderende, og evt. ved at anonymisere de studerende i processen, imødekommes en række potentielle udfordringer: varierende feedbackkvalitet, utryghed ved at vise egne produkter til medstuderende og uvillighed til at være kritisk over for medstuderende.

Udfør øvelse

Som underviser skal du:

 • Stille en opgave og synliggøre eventuelle kriterier for bedømmelse, hvis det drejer sig om en større opgave. Vær konkret omkring hvilket medie de skal aflevere med, hvilket omfang det skal være og deres deadline.

  Eksempel på en mindre opgave: Vælg en definition på kultur (se liste over definitioner), som du på baggrund af den læste litteratur er uenig i. Herefter skal du skrive et blogindlæg i kurset i Blackboard, hvor du argumenterer for, hvorfor denne definition ikke er dækkende, max 300 ord (deadline 5. september).

 • Skrive en instruktion til feedbackgiveren. Er der nogle specifikke ting, som de studerende skal overveje og huske, når de skriver deres feedback? Din instruktion kan med fordel kombineres med en mere generel tekst om, hvad du forstår ved god feedback (konkret, konstruktiv, spørgende, foreslående, ikke kritiserende).

 • Skrive en instruktion til feedbackmodtageren. Er der nogle specifikke ting, som den studerende skal gøre? Denne kunne formuleres: “Skriv en kommentar til de medstuderende, som har givet dig feedback - hvad har du fundet var brugbart, hvad er du gået videre med og hvordan? (deadline 15. september)”

 • Følge processen. Du kan holde øje med om deadlines overholdes, kvaliteten af  tekster og feedbackkommentarer. Du kan overveje at planlægge en afsluttende aktivitet i klassen, hvor de studerende skal diskutere opgaven i plenum. Her kan det være en god idé at styre diskussionen, ligesom du har instrueret og guidet de andre dele af de studerendes arbejdsproces. Du kan med fordel bede de studerende om at læse de andres arbejde, inden i mødes og diskuterer i fællesskab. Se eksempelvis praksiseksemplet Peer feedback med Blog i Blackboard.

Som det ses af ovenstående, bliver de studerendes opgaver vha. collaborations scripts ekspliciteret i detaljer i forhold til, hvad der skal udarbejdes, samt hvor og hvornår det udarbejdede skal afleveres.

Variationsmuligheder

Du kan stille gruppeopgaver og lade de studerende give feedback som grupper.

Du skal bruge: 

 • Blackboard eller andre digitale redskaber. 

  

SØG