Feedback: Kritisk konstruktiv respons

Kort beskrivelse

Kritisk konstruktiv respons er en øvelse, som støtter de studerendes refleksioner over samt evner til at samtale om deres akademiske opgaver.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Øvelsen har til formål at styrke de studerendes kompetencer i at give og modtage konstruktiv kritik på akademiske projekter og opgaver, så de øver deres samtalekultur omkring opgaveskrivning.

Udfør øvelse

  • Forud for øvelsen skal de studerende have skrevet en synopsis på 1-2 sider.

  • Inddel de studerende i grupper på 3-4 personer.

  • I grupperne får de studerende på skift 15 minutter til at fremlægge og diskutere deres synopser med de andre gruppemedlemmer. Du kan som underviser udlevere inspirationsspørgsmål, som de studerende kan anvende i fremlæggelserne og diskussionerne.

  • Når alle medlemmer i gruppen har fremlagt deres synopsis, holder I en pause.

  • Herefter skal de studerende finde sammen i en ny gruppe og gentage øvelsen - men denne gang skal de have fokus på de svagheder og udfordringer, de har fundet ved deres projekt i den foregående diskussionsrunde. Hver studerende må bruge 10 minutter.

  • Når tiden er gået, kan du som underviser samle de studerende i plenum til en overordnet diskussion af, hvilke udfordringer der viste sig i synopserne. Her kan du også repetere de formalia-spørgsmål, der måtte være.

Variationsmuligheder 

  • Du kan som underviser overveje, om de studerende selv skal finde sammen i grupper - eller om der kan være en mening med, at du på forhånd danner grupperne ud fra nogle didaktiske betragtninger.

  • Du kan som underviser overveje, om du vil udlevere handouts med inspiration til diskussionsspørgsmål til de studerende forud for øvelsen - eller om du vil lade processen være mere fri.

  • Du kan som underviser overveje, om du vil lave en Brainwalk forud for, at de studerende udarbejder deres synopsis. Se her, hvordan en Brainwalk laves.

Du skal bruge:

  • Du kan hente handouts med inspirationsspørgsmål her, og udlevere til de studerende:

  

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.