Feedback: Speeddating

Kort beskrivelse

Øvelsen tager udgangspunkt i en konkret problemformulering til en opgave, de studerende skal til at udarbejde. Det overordnede formål med øvelsen er, at de studerende igennem peer-feedback får skabt en idégenerering på baggrund af problemformuleringen, og at de bliver aktive 'peers' i hinandens skriveprocesser. Øvelsen foregår i den første del af skriveprocessen. 

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge speeddatingøvelsen i undervisningen vil du som underviser være med til at sikre, at de studerende får en øget selvstændighed i skriveprocessen og får skærpet deres analytiske sanser. Øvelsen vil træne, de studerendes evne til at identificere centrale begreber og idéer i en problemformulering, som kan bruges målrettet i litteratursøgning og den videre skriveproces.

De studerende vil gennem øvelsen få forskellige input til deres problemformulering, som de kan arbejde videre med fremadrettet. På den måde vil de kunne arbejde med de mange forslag og kombinere dem, så de hele tiden har noget at bygge videre på i deres opgave.

Ligeledes vil de studerende lære at forholde sig til hinandens arbejde og give feedback, der bygger på deres faglige intuition, da øvelsen tvinger dem til at køre en faglig diskussion med et højt tempo. Det giver et højt energiniveau og bringer mange forskellige idéer frem i lyset.

Udfør øvelse

 •  Som underviser er du tidsholder og kan eventuelt efter endt feedback, cirkulere mellem de studerende for at hjælpe dem med, hvordan de kan anvende den feedback, de har fået.
 • Når alle er tilbage på deres oprindelige plads, og øvelsen er slut, bør der gives cirka en halv time, hvor de studerende kan arbejde med den feedback, de har modtaget.
 • Efter de to minutter skal de studerende i den ene række rykke en gang til højre, så de står overfor en ny studerende. Feedback-proceduren gentages, hvorefter de studerende igen rykker en plads. Øvelsen fortsætter, til alle igen er tilbage ved deres oprindelige plads.
 • De studerende placeres to og to overfor hinanden i en lang række. De studerende læser problemformuleringen højt for den studerende, der står overfor dem, og giver hver især hinanden feedback i et minut.
  • Feedbacken skal udmunde i to konkrete søge-/emneord, som den studerende kan bruge til videre litteratursøgning. Kun de konkrete forslag nedskrives på papiret. Der gives to minutter pr. par.
 • Som forberedelse skal de studerende medbringe deres udkast til en problemformulering til den konkrete opgave, de arbejder på. Problemformuleringerne skal være nedskrevet på papir.

Variationsmuligheder

  • Fremfor emne-/søgeord kan man som underviser vælge andre fokuspunkter i problemformuleringen. Det kan f.eks. være at give forslag til en konkret tekst, metodetilgang, forbedring af problemformuleringen etc.
  • Øvelsen kan med fordel bruges i processen fra idé til opgave og udarbejdelse af problemformuleringen. Her gives de studerende fem minutter til at nedskrive deres idéer til opgaven før selve ‘daten’.
  • Hvis der er tale om et stort hold og begrænset undervisningstid, kan der eventuelt dannes to rækker, så de studerende skal igennem færre ‘dates’.
  • Det er muligt at lave øvelsen i to runder, hvis to minutter vurderes til at være for lidt. I første runde gives der feedback til den række, der rykker sig. I næste runde bytter de to rækker, så der gives feedback til dem, der før modtog. 

  Søg

  Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.