Online peer feedback i grupper

Kort beskrivelse

Med denne aktivitet skal de studerende udføre peer feedback på hinandens skriftlige produkter. Dette faciliteres ved hjælp af en blog, hvor de studerende skal aflevere deres opgave. En opfølgende samtale mellem de studerende om feedbacken skal ligeledes foregå online ved hjælp af videomøder, hvor de studerende i samarbejdende grupper har mulighed for at få opklaret betydningen af den skriftlige feedback.

Motivation

Formålet med aktiviteten er at øve de studerendes erfaring med peer feedback og komme videre med deres skriftlige produkt. Genenm øvelsen forholder de studerende sig aktivt til fagets indhold gennem deres medstuderendes arbejde og til deres eget produkt gennem den feedback de får fra deres peers. På denne måde kan de studerendes behov for fra dig som underviser reduceres, da de i stedet får guidet feedback fra hinanden. Denne øvelse kan anvendes i forbindelse med akademisk skrivning og forståelse af opgavegenrer eller i forbindelse med begrebsafklaring og tekstlæsning.

Udfør øvelse

  • Du skal som underviser stille en opgave til de studerende og rammesætte formen på peer feedbacken, fx gennem udarbejdelse af en Rubrics. Det skriftlige produkt kan for eksempel være et udkast til en problemformulering eller en redegørelse for et begreb, som skal udarbejdes i et online skriftlig samarbejde.
  • De studerende afleverer gruppevis en tekst online, på eksempelvis en blog eller en mappe på Google Drive, hvor de andre studerende kan læse den.
  • Grupperne skal herefter give skriftlig feedback på hinandens tekster og ligeledes dele dette online med hinanden.
  • Grupperne mødes ved hjælp af et online videomøde og diskuterer feedbacken mundtligt med dem de selv har givet den skriftlige feedback til og modtaget feedback fra.

Variationsmuligheder:

  • Øvelsen kan bruge til forskellige typer skriftligt produkt. Det kan være en skriftlig redegørelse af et begreb eller en teori, og det kan være et udkast til en eksamens problemformulering, eller noget helt tredje.

Du skal bruge:

  • Du kan bruge en blog eller Peergrade til feedback og du kan foretage online møde i Collaborate eller Skype.

Værd at overveje:

  • Overvej hvorvidt de studerendes skal forberedes på at modtage peer feedback. De skal helst forstå at det ikke skal tænkes som en bedømmelse, men nærmere som en kritisk og konstruktiv læsning.