Diskussion: Oxford Debate

Kort beskrivelse

Debatøvelse er en øvelse i at debattere og diskutere ud fra et grundlag baseret på forståelse, kritisk sans, nysgerrighed og argumentation. Øvelsen er inspireret af “Oxford Debate”, som er en formel disciplin med to konkurrerende fronter.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Målet med øvelsen er, at de studerende skal anvende deres forståelser for temaerne i undervisningen og diskutere dem på en saglig og argumenterende måde med medstuderende.

Øvelsen er desuden god for de studerende, som kan føle det som en stor udfordring at tale i plenum. Øvelsen er behjælpelig, idet disse studerende repræsenterer en fælles diskussion og de argumenter, som gruppen samlet har fundet - og således ikke skal stå til regning for kun ens egne forståelser og argumenter.

Udfør øvelse

  • Du skal som underviser lave en kort introducerende forelæsning om temaet for de studerende og dele de studerende op i to grupper - kaldet 1’ere og 2’ere. Hver af de to grupper deles op i 4-5 undergrupper.
  • Alle 1’erne skal finde argumenter for det tema, du har introduceret dem for. Alle 2’erne skal finde argumenter imod det tema, du har introduceret.
  • De mindre undergrupper skal herefter diskutere i 10 minutter.
  • Alle 1’erne går sammen og udveksler samt skærper deres argumenter i forhold til temaet i 10 minutter. De skal også forsøge at forudsige og forholde sig til  de modargumenter, de kan blive mødt med fra den anden gruppe.
  • De to grupper skal nu debattere med hinanden - de skal fremføre deres argumenter overbevisende og forholde dem til det tema, de arbejder med.
  • Grupperne får hver især 2-5 minutter til at fremføre deres argument.
  • Herefter må modsatte gruppe stille spørgsmål, som den anden gruppe skal svare på.
  • Til sidst får hver gruppe 1 minut til at samle op og komme med deres afsluttende argumenter.
  • Du skal som underviser lave en scoretavle, som du fører på undervejs i diskussionen - hvem får argumenteret bedst for deres position?
  • Du skal sørge for, at begge positioner ikke kun forholder sig til deres egne argumenter men også til udfordringen af disse - det kan også give point på scoretavlen.
  • Slut samlet af med at opsummere de vigtigste argumenter for og imod.

              Variationsmuligheder

              • Den udfyldte argumentationsmodel over en studerendes opgave kan indgå som værktøj i en peer-feedback proces.
              • Model kan ligeledes benyttes som udgangspunkt for et mundtlig oplæg eller diskussion i plenum eller i grupper.

              Søg

              Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.