Diskussion: Spørgsmålskonkurrence

Kort beskrivelse

Denne øvelse kan hjælpe de studerende med at skærpe deres opmærksomhed på vigtigheden af at stille relevante og målrettede spørgsmål til tekster, forelæsninger, studiegruppe, vejledere eller andet. De spørgsmål, som de studerende stiller, skal kunne forstås og besvares af de studerende selv.

Øvelsen har et konkurrenceelement, som kan virke motiverende for de studerende.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Øvelsen har til formål at styrke de studerendes kompetencer i at stille relevante spørgsmål, som har et bestemt udgangspunkt (som for eksempel en tekst) og en bestemt ‘retning’ (for eksempel en målgruppe). 

Udfør øvelse

 • Første runde (2-4 minutter + 2-4 minutter). Formålet i denne runde er ikke at få stillet de bedste og mest relevante spørgsmål - men derimod at få åbnet op for det at stille spørgsmål samt at få alle de studerende med. Spørgsmålene vil derfor ofte være af meget forskellig karakter, og de vil typisk være lette at besvare.

  • Hver studerende skal formulere et eller to lukkede spørgsmål til den relevante tekst eller tematik. Det skal altså være spørgsmål, som de medstuderende kan svare “ja” eller “nej” til. Brug 2-4 minutter på dette.

  • Du kan som underviser give de studerende lidt inspiration ved at give et par eksempler til spørgsmål, som kunne stilles:

   • “Er navnet på en dansk statsminister nævnt i teksten?”

   • “Får man en forklaring på, hvorfor finanskrisen opstod?”

  • De studerende skal danne grupper på 4-5 medlemmer.

  • I gruppen stiller hver studerende sine spørgsmål, som besvares af de andre i gruppen. Brug 2-4 minutter på dette.

 • Anden runde (4-6 minutter + 10-15 minutter)

  • Hver gruppe skal formulere et eller to åbne spørgsmål til den relevante tekst eller tematik - spørgsmålene skal stilles, så de er til at forstå for andre. Gruppen skal selv kunne besvare deres spørgsmål. Grupperne får 4-6 minutter til dette.

  • Du skal som underviser fortælle de studerende, at der nu skal være en konkurrence mellem grupperne om, hvem der kan svare rigtigt på flest spørgsmål hurtigst. Du skal forklare dem reglerne. Du er quizmaster og styrer konkurrencen. Brug 10-15 minutter på konkurrencen.

   • Hver gruppe får en lyd, som de skal bruge, når de vil byde ind med et svar.

   • Du skal skrive pointene ned undervejs.

  • Den første gruppe stiller et spørgsmål, og de andre grupper skal hurtigst muligt byde ind med deres meningsfulde svar. Den gruppe, der først svarer meningsfuldt på spørgsmålet, vinder et point.

   • Det er vigtigt, at gruppen er enig om deres svar - det kræver, at de taler sammen og får talt sig frem til, hvad de tror, der er det rigtige svar.

   • Hvis et spørgsmål ikke forstås af de andre grupper, tæller det negativt for den gruppe, der har stillet spørgsmålet.

   • Hvis en gruppe forsøger at svare men svarer forkert, tæller det også negativt.

  • Næste gruppe stiller sit spørgsmål, og de andre grupper skal igen hurtigst muligt - men meningsfuldt - svare på spørgsmålet.

  • Alle grupper skal stille mindst et spørgsmål.

  • Pointene tælles sammen, og der kåres en vinder.

Værd at overveje:

 • Skal øvelsen bruges som afrunding af en gennemgang af en eller flere tekster i en lektion?
 • Skal øvelsen bruges som afrunding af et tema i et kortere forløb af flere undervisningsgange?
 • Skal øvelsen følges op af mere fokuserede og kvalificerede spørgsmål i de efterfølgende lektioner? 

  

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.