Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Idégenerering: Brainwalk

Kort beskrivelse

Brainwalk er en øvelse med et problemorienteret såvel som løsningsorienteret fokus. De studerende udarbejder hver især et mindmap, eksempelvis i forhold til et emne eller en problemstilling til en bestemt opgave, som deres medstuderende skal arbejde videre på. De studerende samarbejder om at generere idéer ud fra den enkelte studerendes oprindelige tanker.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge Brainwalk som øvelse i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet kan du som underviser give de studerende mulighed for at idéudvikle samt være åbne og reflekterende over både egne og andres ideer. Idégenereringen kan bidrage til nye indfald til et emne, til opdagelse af en spændende problemstilling eller en god indgang til en akademisk opgave. Ved at bruge øvelsen i din undervisning hjælper du de studerende med at få øje på potentielle nye vinkler, som kan inspirere dem i forhold til et emne eller en opgave.

Udfør øvelsen

 • Du skal som underviser give de studerende et stykke A4-papir og lade dem skrive deres overordnede emne eller idé i midten. Ud fra emnet eller idéen skal de lave et mindmap og herefter samarbejde med deres medstuderende om at generere idéer. 
 • Sæt et konkret tidspunkt af (eksempelvis 5 minutter) og informer de studerende om den tidsramme, der er afsat.
 • De studerende skal skrive deres associationer ned rundt om deres emne eller idé. Hver gang de skriver noget, skal de tegne en forbindelseslinje fra udgangspunktet eller til et eller flere af de andre associationer. På den måde kan forskellige forbindelser og vinkler visualiseres og holdes rede på.
 • Når tiden er gået, skal de studerende rejse sig fra deres plads og lade deres mindmap ligge. De skal herefter rykke over til sidemandens mindmap og orientere sig i dette mindmap.
 • Nu gentager de studerende øvelsen, hvor de skal bidrage med flere associationer til mindmappet. Øvelsen gentages det antal gange, du finder relevant (eksempelvis 4 gange). 
 • Afslutningsvis vender de studerende tilbage til deres oprindelige mindmap og orienterer sig i de tilføjede associationer. 

Variationsmuligheder:

 • Du kan indledende vælge at afholde en kort samtale i plenum om, hvad de studerende tænker i forhold til deres emne. En sådan samtale kan potentielt bidrage med inspiration til emner og ideer, inden de går i gang med øvelsen.
 • Efter øvelsen er afsluttet kan du lave en lynrunde, hvor de studerende kun må bruge 1 minut på hvert mindmap. Det kan være godt, da de studerende nu er trygge ved øvelsen og måske er kommet på flere idéer. Det giver en anden dynamik.
 • Hvis de studerende indgår i grupper, hvor de sammen skal lave et projekt, kan de enten blandes med andre grupper eller sidde sammen med dem, de laver projekt med. Hvis det er tidligt i projektprocessen, kan det være hensigtsmæssig, at gruppen sidder sammen, så de faciliterer deres fælles projekt. Hvis det er senere i processen, kan det være givtigt at blande de studerende, så idéerne spredes ud.
 • Du kan overveje at udvide øvelsen med nonstopskrivning for at få de studerende til at reflektere videre over deres emne og de associationer samt tanker, de har omkring det.

Du skal bruge: 

 • A4-papir til alle studerende
 • blyant/kuglepenne til alle studerende

Værd at overveje:

 • Hvordan kan du som underviser være mest muligt konkret og struktureret i forhold til tiden?
 • Hvordan skal den videre anvendelse af mindmappet forløbe?

Søg