Online diskussion af faglige emner

Kort beskrivelse

For at indbyde til en anden form for inddragende læring kan du som underviser opsætte et discussion board eller et online dokument, hvori de studerende kan diskutere relevante faglige spørgsmål skriftligt. På denne måde kan du engagere de studerende til en åben debat, hvor de fleste vil have lettere ved at bidrage.

Motivation

Formålet med denne aktivitet er at engagere de studerende i en faglig diskussion om emner eller begreber med henblik på at træne de studerendes brug af fagets sprog og fagudtryk samt styrke deres evner til at argumentere. Ved at igangsætte en skriftlig diskussion kan nogle studerende motiveres til at deltage, da afstanden, der opstår mellem computerne ikke er ligeså intimiderende som det er at række hånden op og deltage mundtligt.

Udfør øvelse

 • Du skal som underviser stille et eller flere diskussionsspørgsmål på et discussion board eller i et Google Docs-dokument.
 • Spørgsmålene skal være fagligt relevante, og lægge op til en åben diskussion. 
 • Din rolle som underviser er at følge med i diskussionen og bidrage med kommentarer eller uddybende spørgsmål og forklaringer, hvis det er nødvendigt. 
 • De studerende skal sidde i grupper og diskuterer skriftligt med de andre grupper ved at skrive på det forberedte discussion board eller i det forberedte Google Docs.
 • På senere undervisningsgange kan du som underviser eventuelt vende tilbage og samle op på hovedpointerne fra diskussionen.

Variationsmuligheder:

 • Øvelsen kan foretages enten i på holdundervisningen eller som en individuel øvelse i de studerendes selvstudietid.
 • Du kan også give de studerende nogle benspænd i forhold til, hvordan de skal deltage i diskussionen - det kan eksempelvis være at de skal være fuldstændige enige om svaret indbyrdes i gruppen før det skrives eller at gruppemedlemmerne skal skiftes til at formulere deres indlæg.

   Du skal bruge:

   • Du kan bruge Discussion Board i Blackboard eller tjenester såsom Google Docs, der faciliterer diskussion og kommentering. 

   Værd at overveje:

   • Overvej om du skal afsætte et afgrænset tidsrum for din egen deltagelse i diskussionen. 

   Søg