Refleksion: Samarbejde i Prezi

Kort beskrivelse

Prezi kan bruges i en kollaborativ øvelse for de studerende, således at de studerende samarbejder, reflekterer og genererer ny fælles viden. Øvelsen er en god måde at få de studerende gjort aktive i hele forløbet, og tiden bliver brugt meningsfuldt ved at arbejde sammen om en ressource, som kan bruges fremadrettet for de studerende.

Det er ikke nødvendigt, at de studerende kender og kan anvende Prezi på forhånd, da det er let at forstå og anvende. Du skal som underviser kunne sætte en Prezi op - men behøver ikke nødvendigvis yderligere viden om Prezi.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge Prezi som øvelse i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser give de studerende mulighed for at reflektere over et emne og samarbejde om emnet, så de får øje på potentielle nye vinkler, som kan inspirere dem i forhold til et emne eller en opgave.

Målet med øvelsen er, at de studerende selvstændigt reflekterer og samarbejder kollaborativt med medstuderende. Herudover ender de studerende op med en ressource, som de kan vende tilbage til.

Udfør øvelse

 • Du kan som underviser overveje, om du vil give de studerende nogle ressourcer som tekster, videoer eller andet relevant materiale, som de skal bruge som forberedelse forud for øvelsen.

 • Du skal som underviser forud for øvelsen have lavet en Prezi med emnet i midten, som er fælles for hele holdet. Denne præsenteres for holdet.

 • Herefter vælger enten du eller holdet i fællesskab en række temaer, således at hver gruppe får deres eget tema, som de sammen skal arbejde med. Hvis øvelsen skal styre i en bestemt retning, kan det være en fordel, at du som underviser på forhånd har valgt temaerne.

 • De studerende deles ind i grupper. Hver gruppe skal logge ind på Prezien. Der kan være op til 12 i samme Prezi, så alle grupper kan arbejde i den på samme tid.

 • Grupperne skal nu bygge en ressource i den fælles Prezi i form af tekst, video, billeder, etc.

 • Din opgave som underviser bliver at være til stede, gå rundt i lokalet og svare på spørgsmål samt inspirere de studerende.

 • Med et interval på 30-60 minutter kan du stoppe de studerendes arbejde og fælles på holdet bruge tre minutter på hver gruppe, hvor de fortæller om, hvor de er i processen. De andre hold kan komme med inputs og inspiration til det videre arbejde.

 • Til sidst samles der op fælles - grupperne præsenterer hver deres del af Prezi’en. 

Værd at overveje:

 • Du må som underviser definere hvor længe, øvelsen skal vare. Ud fra dette præmis skal du vælge hvor ofte, du vil stoppe undervisningen op og tale fælles med holdet om hver gruppes arbejde.

  

Du skal bruge

 • Et login til Prezi. Det er gratis at oprette sig.
 • Der findes mange vejledningsvideoer på YouTube omkring Prezi, som du og dine studerende kan lade jer inspirere af. Eksempelvis kan du se en kort introduktion til, hvordan Prezi fungerer:

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.