Refleksion: Samarbejde i Prezi

Kort beskrivelse

Prezi er et digitalt præsentationsværktøj, der i undervisningen kan bruges som en kollaborativ øvelse for de studerende. Med øvelsen samarbejder, reflekterer og genererer de studerende en ny fælles viden, og øvelsen er derfor en god måde hvorpå, de studerende tager aktiv del i forløbet. Samtidig bliver tiden brugt meningsfuldt ved at arbejde sammen om en ressource, der senere kan bruges af de studerende som noter eller til eksamenforberedelse.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge Prezi som øvelse i din undervisning kan du som underviser give de studerende mulighed for at reflektere over og samarbejde om et specifikt emne. På den måde kan de studerende få øje på nye potentielle vinkler, der kan inspirere dem i forhold til emnet eller en opgave. Målet med øvelsen er, at de studerende selvstændigt reflekterer og samarbejder kollaborativt med hinanden.

Det er ikke nødvendigt, at de studerende kender og kan anvende Prezi på forhånd, da det er let at forstå og anvende. Du skal som underviser kunne sætte en Prezi op og behøver ikke nødvendigvis yderligere viden om Prezi.

  

Udfør øvelsen

 • Du skal som underviser lave en Prezi med emnet i midten, som er fælles for hele holdet. Denne præsenteres for holdet.

 • Herefter vælger enten du eller holdet i fællesskab en række temaer, således at hver gruppe får deres eget tema, de sammen skal arbejde med. 

 • De studerende deles ind i grupper. Hver gruppe skal logge ind på Prezien. Der kan være op til 12 i samme Prezi, så alle grupper kan arbejde i den på samme tid.

 • Grupperne skal nu bygge en ressource i den fælles Prezi i form af tekst, video, billeder, etc.

 • Din opgave som underviser bliver at være til stede, gå rundt i lokalet og svare på spørgsmål samt inspirere de studerende.

 • Med et interval på 30-60 minutter kan du stoppe de studerendes arbejde og fælles på holdet bruge tre minutter på hver gruppe, hvor de fortæller om, hvor de er i processen. De andre hold kan komme med inputs og inspiration til det videre arbejde.

 • Til sidst samles der op fælles - grupperne præsenterer hver deres del af Prezi’en. 

Variationsmuligheder

 • Øvelsen kan også bruges som en rammesat studieaktivitet, de studerende løser udenfor undervisningen.
 • Prezi kan også bruges som præsentationsværktøj til studenteroplæg.
 • Hvis øvelsen skal styres i en bestemt retning, kan det være en fordel, at du som underviser på forhånd har valgt temaerne frem for at lade de studerende være med til at vælge temaerne.

Du skal bruge:

 • Et login til Prezi. Det er gratis at oprette sig.
 • Der findes mange vejledningsvideoer på YouTube omkring Prezi, som du og dine studerende kan lade jer inspirere af. Eksempelvis kan du se en kort introduktion til, hvordan Prezi fungerer:

Værd at overveje:

 • Skal de studerende have nogle ressourcer (tekster, videoer eller andet relevant materiale), de skal bruge som forberedelse forud for øvelsen?

 • Hvor længe skal øvelsen vare?

Søg