Refleksion: Spørgsmål til tekster

Kort beskrivelse

Denne øvelse kan anvendes til at undervise nye studerende i centrale studieværktøjer, herunder evnen til at stille relevante spørgsmål til tekster for at åbne for forståelse og analyse samt evnen til at formulere sig skriftligt på et akademisk niveau.

Øvelsen udformes som gruppearbejde, muligvis kombineret med individuelt arbejde, hvor de studerende skal reflektere over en række spørgsmål til pensumtekster, og hvorfor spørgsmålene er gode eller mindre gode til at åbne, forstå og analysere en tekst.

Øvelsen kan både anvendes i én lektion eller som en tilbagevendende øvelse gennem hele semestret, hvor der er fokus på progression mod større selvstændighed hos de studerende. Derudover egner den sig også som rammesat studieaktivitet eller som øvelse i instruktorundervisning. 

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge øvelsen i din undervisning kan du som underviser opstille rammerne for, at de studerende lærer at identificere og formulere relevante spørgsmål til at åbne en tekst op for forståelse og analyse.

Øvelsen kan være med til at øge de studerendes bevidsthed om, hvordan de akademisk analyserer teoretiske tekster, og giver dem mulighed for at reflektere over deres akademiske skriftlighed. 

Udfør øvelse

 • Du skal forberede en række forskellige åbne og lukkede spørgsmål til den tekst, de studerende skal arbejde med på holdtimen.

 • Opdel de studerende i grupper og del spørgsmålene ud blandt dem eller præsenter dem i et Power Point. 

 • Bed de studerende om at vælge tre spørgsmål. I grupperne skal de diskutere, hvorfor de vælger disse spørgsmål og ikke andre. Derudover skal de diskutere, hvorfor det er gode spørgsmål, og hvordan de kan åbne teksten op for forståelse og analyse.

 • De studerende besvarer derefter spørgsmålene i gruppen.
 • Bed til sidst de studerende om individuelt at sammenskrive deres besvarelser fra gruppearbejdet til en sammenhængende brødtekst - gerne med henvisninger til og citater fra teksten.
 • Du kan samle op på aktiviteten på flere måder:
 1. Du kan lade to grupper fremlægge deres valgte spørgsmål med begrundelser og besvarelser for hinanden og internt diskutere forskelle og ligheder.
 2. Hver gruppe kan fremlægge deres valg af spørgsmål og begrundelse af valg i plenum. Herefter diskuteres de forskellige spørgsmåls muligheder med resten af holdet.

Variationsmuligheder:

 • Du kan som underviser lave denne øvelse på flere forskellige måder:

  1. Du kan variere, hvem der formulerer spørgsmålene og hvordan, ved at lade øvelsen løbe over flere undervisningsgange. I de første uger giver du de studerende 3 spørgsmål lavet af dig. Dernæst laver du en stor gruppe spørgsmål, der giver anledning til diskussion af, hvordan forskellige formuleringer af spørgsmål giver forskellige muligheder for at tilgå en tekst. I slutningen af semesteret, efter gentagne diskussioner omkring spørgsmål til tekster, kan de studerende selv formulere spørgsmål.

  2. Du kan skifte mellem gruppearbejde og individuel skrivning med henblik på både at fremme de studerendes samarbejdekompetencer og individuelle skriftlige kompetencer.
  3. Du kan fokusere mere på akademisk skriftlighed ved at lade de studerende læse hinanden tekster, give feedback og luge ude i talesprog og ikke-akademiske vendinger. 

Værd at overveje:

 • Du bør som underviser overveje, hvordan du inddeler de studerende i grupper. Hvis du laver øvelsen flere gange, kan du inddele dem i forskellige grupper, så de kan få forskellige input. 
 • Øvelsen kan med fordel suppleres af et oplæg fra underviseren om at stille spørgsmål og om akademisk argumentation, eller du kan opfordre de studerende til selv at søge viden om akademisk argumentation på Studypedia

 

SØG

Indholdet på denne side er udviklet af Maria Nørby Pedersen, Afdelingen for Historie og Klassiske studier, i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.