Refleksion: Spørgsmål til undervisningen

Kort beskrivelse

Denne øvelse kan anvendes til at sætte rammen om en lektion: i første omgang for at starte en lektion, idet de studerende gennem øvelsen sætter fokus på det, som lektionen handler om. Og til sidst for at samle op på dagens undervisning - samle op på pointer, stille spørgsmål og få de studerende til at reflektere over, hvad de har lært.

Øvelsen skal anvendes i starten og i slutningen af undervisningslektionen og behøver ikke tage mere end 10-15 minutter.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge øvelsen i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser opstille rammerne for, at de studerende bliver aktive, stiller spørgsmål og formulerer, hvad de har lært.

Hvis øvelsen anvendes kontinuerligt i undervisningen, kan den, udover at skabe en genkendelighed for de studerende, skabe en rød tråd i undervisningen. 

Udfør øvelse

 • Du skal bede de studerende om at skrive 5 spørgsmål til dagens lektion.

 • Når der er cirka 15 minutter tilbage af undervisningen, skal de studerende gennemgå deres spørgsmål med sidemanden og diskutere, hvorvidt de fik besvaret deres spørgsmål. De skal også bruge et par minutter på at tale om:

  1. Hvad har jeg lært i dag?

  2. Hvad er stadig uklart for mig?

 • Tal sammen på plenum om, om der stadig er uafklarede spørgsmål til dagens undervisning.

 • Tal desuden på plenum om, hvorvidt der er nogle pointer, der bør fremhæves.

Variationsmuligheder:

 • Du kan som underviser lave denne øvelse på flere forskellige måder:

  1. Du kan lade de studerende besvare hinandens indledende spørgsmål - de skal bytte spørgsmål med deres sidemand, som besvarer dem skriftligt.

  2. De indledende spørgsmål kan tages op på plenum med det samme - således at der ikke er uklare elementer fra starten. 

Værd at overveje:

 • Du bør som underviser overveje, om du vil uddele papir og skriveredskaber til øvelsen - eller om de studerende skal skrive på deres computere. 

 

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.