Idégenerering: Brainwalk

Kort beskrivelse

Brainwalk er en øvelse med et problemorienteret såvel som et løsningsorienteret fokus. I øvelsen udarbejder de studerende hver især et mindmap, eksempelvis i forhold til et emne eller en problemstilling til en bestemt opgave, som deres medstuderende skal arbejde videre på. De studerende får på denne måde samarbejdet om at generere idéer ud fra den enkelte studerendes oprindelige tanker. 

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge Brainwalk som øvelse i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser give de studerende mulighed for at idéudvikle samt være åben og reflekterende over både egne og andres ideer. Dette kan bidrage til nye indfald til et emne i et fag, til opdagelse af en spændende problemstilling eller en god indgang til en akademisk opgave. Ved at bruge øvelsen i din undervisning, hjælper du de studerende med at få øje på potentielle nye vinkler, som kan inspirere dem i forhold til et emne eller en opgave.

Målet med øvelsen er, at de studerende ved hjælp af kreative processer idégenererer uden censur. På denne måde bliver de åbne over for alle idéer og indfald, som kan give inspiration til deres videre arbejde og senere indkredsning af emnet til et akademisk spørgsmål, der kan arbejdes målrettet videre ud fra.

 

Udfør øvelse

  • Giv de studerende et stykke A4-papir og lad dem skrive deres overordnede emne eller idé i midten. Du sætter nu et konkret tidspunkt af (eksempelvis 5 minutter) og informerer de studerende om den tidsramme, der er afsat.
  • Ud fra emnet eller idéen skal de lave et mindmap - de skal skrive deres associationer ned rundt om deres emne eller idé. Hver gang de studerende skriver noget, skal de tegne en forbindelseslinje fra udgangspunktet eller til et eller flere af de andre associationer. På den måde kan forskellige forbindelser og vinkler visualiseres og holdes rede på.
  • Når tiden er gået, skal de studerende rejse sig fra deres plads og lade deres mindmap ligge. De skal herefter rykke over til sidemandens mindmap og orientere sig i dette mindmap.
  • Nu gentages øvelsen, hvor de studerende skal bidrage med flere associationer til mindmappet. Øvelsen gentages det antal gange, du finder relevant (eksempelvis 4 gange). 
  • Afslutningsvis vender de studerende tilbage til deres oprindelige mindmap og orienterer sig i de tilføjede associationer. Overvej som underviser den videre anvendelse af mindmappet.

Variationsmuligheder:

  • Du kan indledende vælge at afholde en kort samtale i plenum om, hvad de studerende tænker i forhold til deres emne. En sådan samtale kan potentielt bidrage med inspiration til emner og ideer i forhold til emnerne, inden de går i gang med øvelsen.

  • Du kan overveje at udvide øvelsen med nonstopskrivning for at få de studerende til at reflektere videre over deres emne og de associationer samt tanker, de har omkring det.

Du skal bruge: 

  • A4-papir til alle studerende
  • blyant/kuglepenne til alle studerende

  

SØG

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.