Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skriv: Argumentationsøvelse 

Kort beskrivelse

I akademisk fremstilling er det vigtigt, at de studerende kan anføre fagligt acceptable grunde for deres påstande. Med et kendskab til Toulmins argumentationsmodel hjælper øvelsen de studerende med at eksplicitere de argumenter, de anvender i deres skriveøvelser og opgaver. De studerende skal gennem øvelsen  opbygge opgaven som ét selvstændigt argument eller anvende den på enkelte afsnit i opgaven, hvor der er behov for det.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at anvende denne øvelse bliver de studerende bevidste om, hvordan Toulmins argumentationsmodel kan hjælpe dem til at styrke deres opgave som helhed og i tekstens enkelte dele. Øvelsen gør det ligeledes muligt for dig som underviser at se huller i argumentationen undervejs i processen og skabe rum for mulig feedback, der kan styrke opgaven.

Udfør øvelsen

  • Du skal som underviser give en introduktion til Toulmins argumentationsmodel forud for argumentationsøvelsen. Forklar de studerende hvordan de kan anvende den på deres opgave. 
  • Uddel handoutet "Spørgsmål til din opgaves overordnede argumentation", som du kan downloade i højre side, til de studerende. 
  • De studerende udfører argumentationsøvelsen efter bedste evne og bruger det som værktøj i skriveprocessen og som dialogpapir i forbindelse med vejledning og feedback.
  • Svarene kan uddybes og ændres undervejs i processen, som den studerende bliver klogere på sin opgave og feltet.

Variationsmuligheder

  • Den udfyldte argumentationsmodel kan indgå som værktøj i en peer feedback-proces mellem de studerende.
  • Argumentationsøvelsen kan både benyttes som rammesat studieaktivitet og i holdundervisning - eventuelt som udgangspunkt for mundtlige oplæg eller diskussioner i plenum eller i grupper.

Værd at overveje:

  • Hvor meget ved de studerende i forvejen om argumentation og Toulmins model?
  • Hvor lang tid skal der afsættes til øvelsen? 

Søg