Skriv: Argumentationsøvelse 

Kort beskrivelse

Øvelsen hjælper de studerende i skriveprocessen med at eksplicitere de argumenter, de anvender i deres opgave. Øvelsen kan anvendes både på opgaven som et selvstændigt argument eller på enkelte afsnit i opgaven, hvor der er behov for det.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Den studerende bliver igennem øvelsen bevidst om, hvordan Toulmins argumentationsmodel kan hjælpe til at styrke opgaven som helhed og i tekstens enkelte dele. Øvelsen vil ligeledes gøre det muligt for dig som underviser at se huller i argumentationen undervejs i processen og skabe rum for mulig feedback, der kan styrke opgaven.

Udfør øvelse

  • De studerende udfører øvelsen efter bedste evne og bruger det som værktøj i skriveprocessen og som dialogpapir i forbindelse med vejledning og feedback.
  • Svarene kan uddybes og ændres undervejs i processen, som den studerende bliver klogere på sin opgave og feltet.

Variationsmuligheder

  • Den udfyldte argumentationsmodel over en studerendes opgave kan indgå som værktøj i en peer-feedback proces.
  • Model kan ligeledes benyttes som udgangspunkt for et mundtlig oplæg eller diskussion i plenum eller i grupper.

 

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Pernille Jerslev, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.