Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virksomhedssamarbejde: Identifikation af samarbejdsvirksomhed

Kort beskrivelse

Denne øvelse fungerer som forberedelse for studerende, der i forbindelse med et projekt eller en opgave skal samarbejde med en virksomhed. De studerende skal gennem øvelsen påbegynde identifikationsprocessen af relevante samarbejdsvirksomheder. Øvelsen hjælper de studerende til at få et overblik over, hvilke virksomheder og organisationer det både fagligt og personligt giver mening at samarbejde med om deres projekter.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Øvelsen skal give de studerende nogle idéer til mulige virksomheder eller organisationer, som de kan tage kontakt til i relation til et samarbejdsprojekt. De får nogle konkrete idéer til mulige virksomheder eller organisationer, som kunne være relevante at kontakte i forbindelse med et projektarbejde, virksomhedssamarbejde, specialesamarbejde, studiejob eller et fremtidigt job. Øvelsen styrker således de studerendes kobling mellem deres akademiske arbejde på universitetet og arbejdsmarkedet.

Udfør øvelse

  • Du skal som underviser præsentere de studerende for forskellige identifikationsmuligheder, eksempelvis LinkedIn og forskellige jobbanker, der kan anvendes til at finde relevante virksomheder til et samarbejdsprojekt.
  • Bed de studerende om at sætte sig sammen to og to. De skal lave en brainstorm over mulige relevante virksomheder eller organisationer at skabe kontakt til. De noterer løbende virksomhederne på post-its (25-30 minutter).
  • Når brainstormen er slut, nedskrives der én virksomhed eller én organisation på én post-it.
  • Alle post-its samles på en tavle eller nogle ophængte stykker pap, og de studerende får mulighed for at se de forskellige bud på relevante virksomheder/organisationer, som de andre har fundet frem til.
  • De studerende opfordres til at fotografere buddene og herefter til at skrive en inspirationsliste med minimum 5 virksomheder/organisationer (Se Handout 1), som de vil tage kontakt til (5 minutter).
  • Du afslutter øvelsen ved kort at samle op i plenum og spørge ind til, hvad de studerende tager med sig. Lav en række nysgerrige nedslag i de foreslåede virksomheder og spørg eventuelt ind til, hvorfor den nævnte virksomhed er særlig relevant i relation til kernefagligheden, hvad de studerende forestiller sig, at kunne løse af opgaver i virksomheden mv.

  Variationsmuligheder:

  • Øvelsen kan forkortes ved at udelade punkt fire, hvor alle post-its indsamles. I stedet kan I gå direkte til at samle op på øvelsen i plenum. 

  Du skal bruge:

  • Download det medfølgende handout her:

  Søg