Online diskussion af opgavekrav

Kort beskrivelse

Med denne øvelse kan du som underviser facilitere en italesættelse af forventninger og krav til en kommende aflevering, ved at lade de studerende læse en eksemplarisk opgavebesvarelse. Med denne opgave som udgangspunkt diskuterer de studerende og bliver på den måde klogere på forventningerne til deres kommende aflevering.

Motivation

Formålet med denne øvelse er at give de studerende en mulighed for at diskutere, hvilke krav der stilles dem i forhold til kommende opgaver. Dette gøres forud for de studerendes eget arbejde med disse. Ved at diskutere det i grupper og med mulighed for at inddrage deres underviser i diskussionerne kan eventuelle misforståelser og usagte forventninger blive udtalte og forebygget imod.

Udfør øvelse

  • Du skal som underviser stille nogle eksemplariske tidligere opgavebesvarelser til rådighed for de studerende.
  • De studerende læser disse eksamensopgaver igennem med fokus på de krav der er stillet til opgaverne.
  • I grupper skal de studerende nu formulere det mest centrale ved "en god opgave" i form af et skriftligt bidrag, som uploades på en blog eller forum, eksempelvis som Discussionboard i Blackboard.
  • På baggrund af de studerendes bidrag skal de studerende og underviseren sammen nu diskutere krav til og centrale elementer af gode opgaver. Dette kan også foregå i det online forum. 
  • Du kan som underviser vælge at samle op på de vigtigste pointer i den efterfølgende undervisningsgang.

Variationsmuligheder:

  • De studerende kan hjælpes i deres diskussion med nogle punkter eller spørgsmål, som du formulerer på forhånd.
  • Antallet af opgaver, som de studerende skal læse kan variere, har betydning for, hvad de studerende lærer om opgavens krav. Med færre opgaver er der bedre mulighed for at gå i dybden med enkelte elementer, men med flere opgaver får de studerende en bredere forståelse for de forskellige måder, hvorpå man kan besvare opgaveformuleringen.

Du skal bruge:

Du kan bruge Item eller oprette et Discussion Board i Blackboard.

Værd at overveje:

  • Overvej ud fra hvilke kriterier, du udvælger de eksemplariske opgaver til de studerende, samt om diskussionen af krav til opgaven skal tage udgangspunkt i studieordningen.

Søg