Projektarbejde: Undervisningsbaseret forskning

Kort beskrivelse

Ved at bruge øvelsen i din undervisning og som rammesat studieaktivitet kan du hjælpe de studerende med at forstå og føle sig som forskere, der bidrager med noget relevant i en ægte samfundskontekst. Øvelsen kobler teori og praksis, da de studerende skal føre deres akademiske projekt ud i en virkelig kontekst, så de prøver en nærved-ægte designproces. De studerende arbejder således med flere forskningsaktiviteter som feltarbejder, designprojekter og konferencebidrag, hvilket giver potentielle proaktive studerende. Øvelsen er fortløbende gennem et helt semester.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Øvelsen har til formål at hjælpe de studerende med at trække deres akademiske projekter ud i en virkelig kontekst, idet de skal igennem en designproces i forhold til en virkelig problemstilling i en ægte kontekst. Ved hjælp af øvelsen opnår de studerende således en forståelse af, at de med deres undersøgelser bidrager med noget faktisk forskning til en virkelig kontekst. Desuden bliver de studerende proaktive og selvhjulpne i forhold til deres egen læringsproces.

Udfør øvelse

 • I begyndelsen af semesteret skal du som underviser give de studerende en udfordring, som finder sted inden for en valgt kontekst - det kan være i klasselokalet, på et bibliotek, på et museum eller andet.

 • De studerende skal arbejde i deres studiegrupper - hvis de ikke har en etableret studiegruppe, skal der generes sådanne.

 • Grupperne skal sammen beslutte og formulere, hvad deres vision for projektet er.  

 • De studerende skal i løbet af semesteret undersøge deres felt for derefter at designe noget, som kan redressere den udfordring, de blev stillet. Designet skal konstrueres i overensstemmelse med gruppens vision.

  • De studerende skal med jævne mellemrum aflevere iterationer af deres designs og undersøgelser i form af forskellige opgaver. Det kan for eksempel være i form af månedlige afleveringer, hvor hver opgave har et fokus, som bringer gruppens designproces videre.

  • Det er vigtigt, at du fra starten giver de studerende et overblik over, hvornår der skal afleveres opgaver, og hvad de skal indeholde.

  • Du skal som underviser præsentere de studerende for obligatorisk litteratur og teori, som kan inspirere og navigere dem i forhold til det forskningsfelt, som kurset befinder sig i. Men de studerende skal desuden selv (evt. med hjælp og støtte fra dig) lave deres egen læseplan med litteratur og teori, som passer til præcis deres projekt.

 • Når de studerende når til at skulle skrive deres eksamensopgaver i slutningen af semestret, kan de trække på den store base af fælles empirisk, analytisk og teoretisk materiale af forskningsmæssig kvalitet, som de studerende har skabt i løbet af semestret og i forlængelse af deres jævne afleveringer. 

Værd at overveje:

 • Du kan som underviser overveje, om de studerende skal arbejde og aflevere deres iterationer i løbet af semesteret på åbne forum, hvor andre (studerende) har mulighed for at se dem og kommentere på dem. Det kan for eksempel gøres på en blog eller på Google Drev.
 • Du kan som underviser overveje, om du vil inddrage et internationaliseringsperspektiv, således at de studerende skal arbejde med en international kontekst. Det vil forudsætte, at du på forhånd kan hjælpe dem med nogle relevante kontakter og cases.

  

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.