Blogindlæg med kommentarer fra medstuderende

Kort beskrivelse

I denne øvelse skal de studerende aflevere et skriftligt produkt som et blogindlæg, hvorefter de skal kommentere på et bestemt antal af de andre studerendes indlæg. På denne måde træner de studerende deres evner i at formulere sig fagligt, og de får diskuteret emner inden for fagets område.

Motivation

Formålet med aktiviteten er at træne de studerende i at udføre skriftlig formidling inden for fagets rammer. Samtidig skal de øve deres refleksivitet og brug af faglige termer, når de skal kommentere på medstuderendes oplæg. Aktiviteten kan ses som et alternativ til studenteroplæg i en undervisningsgang, og har ligeledes en inddragende og engagerende effekt, der får de studerende til at være medvirkende i undervisningens læring.

Udfør øvelse

  • Du skal som underviser stille en opgave til de studerende og specificerer hvilke krav der er til dette oplæg. 
  • De studerende skal herefter udarbejde og aflevere deres produkt i form af et blogindlæg.
  • Som underviser vælger du, hvor mange oplæg hver studerende skal kommentere på og diskutere. 
  • Afslutteligt skal du kommentere på studenteroplæggene i plenum eller skriver et opsamlende indlæg på bloggen.

Variationsmuligheder

Du skal bruge:

  • Du kan oprette en blog med eksempelvis Wordpress eller Pages eller benytte Discussion Board i Blackboard. 

Værd at overveje:

  • Overvej hvad de studerendes rolle er før og efter oplæggene. Hvad skal de vide på forhånd, og i hvilket omfang skal de præsentere eller forklare deres kommentarer på senere undervisningsgange?

Søg