Gruppearbejde: Gruppeaftaler

Kort beskrivelse

Denne øvelse har til formål at hjælpe de studerende med at etablere et fagligt samarbejde i en gruppe. Øvelsen skal gerne anvendes, netop når grupperne er etableret, da øvelsen hjælper de studerende med at tale sammen om deres forventninger til samarbejdet i gruppen fremadrettet og blive enige om en model, der fungerer for hvert gruppemedlem. Gruppeaftalen, der fungerer som et slags regelsæt for gruppens samarbejde, giver de studerende anledning til at etablere en konsensus omkring gruppens interne forventninger.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at udarbejde gruppeaftaler får de studerende mulighed for at italesætte deres forskellige forventninger til samarbejdet i gruppen. Målet er, at gruppearbejdet bliver præget af færre konflikter og problemer, og at der kommer fokus på det faglige samarbejde.

Udfør øvelse

Øvelsen er delt ind i 5 temaer og går ud på, at de studerende i deres grupper samtaler om, hvad de forventer af hinanden i forhold til samarbejdet i en gruppe:

  • Forventninger: Du skal opfordre de studerende til at skrive ned, hvilke forventninger de hver især har både til sig selv og til de andre gruppemedlemmer.
  • Rammer: Gruppen skal bl.a. diskutere, hvilket ambitionsniveau de gerne vil have i gruppen. Gruppen skal sætte nogle rammer i forhold til, hvad der skal ske, hvis et eller flere medlemmer af gruppen ikke forbereder sig, ikke deltager eller ikke overholder aftaler. Skal det have nogle konsekvenser og i så fald, hvilke?
  • Møder: Gruppen skal tale om, hvor ofte de mødes? Du skal opfordre gruppen til at lave et skema, hvor de planlægger deres tid for en længere periode. Gruppen skal også tale om, hvordan de vil mødes: fysisk på universitetet, biblioteket, privat eller måske online via en online mødetjeneste som Google Hangout, Skype eller andre.
  • Referater: Du skal opfordre de studerende til at føre referater over deres møder, så de kan vende tilbage til det som en hjælp til at huske, de aftaler der er indgået i gruppen.
  • Refleksioner og evalueringer: Du skal opfordre de studerende til at reflektere og evaluere samarbejdet løbende.

Du skal bruge:

  • Print af handoutet til alle grupper.

 

Værd at overveje:

  • Hvor meget tid skal afsættes til øvelsen?

 

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.