Wiki til forberedelse og præsentation

Kort beskrivelse

Som underviser udarbejder du en vidensplatform eller et diskussionsfora (en såkaldt wiki), hvor de studerende kan gå i dialog og dele information, links og filer med hinanden. Det er et brugbart redskab til løbende at få et overordnet billede af de studerendes forståelse af fagets dimensioner, og hvad der eventuelt skal arbejdes mere med.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

En wikiplatform er med til at skabe faglige, aktive fællesskaber og kan bruges som en vidensplatform om fagets pensum og temaer. Ved brug af wiki-formatet engageres de studerende mere i deres forberedelse til undervisningen, og de traditionelle studenteroplæg erstattes med mere kollektiv forpligtende aktiviteter. Ved at bruge wikis til forberedelse og præsentation sikres grundig forberedelse mellem lektionerne fra de studerendes side. Ved brug af wiki-formatet kan de studerende desuden øve deres skriftlighed i forhold til faget og eksamen.  

Udfør øvelsen

  • Du skal som underviser bruge konkrete onlinetjenester som WikidotDokuWiki eller MediaWiki til at oprette din undervisningswiki. Det kan tage lidt tid at lære teknologien og platformen at kende, men de forskellige sider tilbyder konkrete guides til at komme godt i gang.
  • Når du har oprettet en undervisningswiki, skal du udstyre de enkelte studiegrupper med hver deres wiki og med adgang til hinandens.
  • Stil arbejdsspørgsmål til teoretiske grundbegreber eller igangsæt små analytiske øvelser som cases, der er knyttet til den efterfølgende lektion. Læsegrupperne besvarer disse opgaver i deres wiki, inden de kommer til lektionen (ca. 2 normasider per session per gruppe). 

  • Bed de studerende om at bruge de sidste 20 minutter af hver lektion på at revidere/udfolde/rette deres wikibesvarelse i lyset af dagens undervisning. 

  • En enkelt gruppe eller to fremlægger deres arbejde.

Variationsmuligheder

  • Det er en god idé at åbne gruppewikien i plenum (vha. en projektor), da det kan motivere grupperne til at forberede arbejdet før lektionen. Hermed er alle på sin vis en mulig præsentationsgruppe til hver lektion. Det sikrer, at besvarelsen får en vis autoritet, at forkerte besvarelser ikke står ukorrigerede tilbage, og det højner alles motivation for at følge med under lektionen, fordi alle grupper muligvis skal fremlægge noget relateret til det gennemgåede i lektionens afslutning.
  • Foruden brugen af Wiki til gruppeøvelser kan Wiki også anvendes som en overordnet undervisningsblog i det faglige undervisningsforløb.

Værd at overveje

  • Skal wikien bruges systematisk i timerne, så de studerende oplever en nødvendighed i forhold til at bruge den og besvare opgaverne?
  • Hvor meget tid forventes det, at de studerende bruger på at forberede sig og svare på arbejdspørgsmålene?

Søg