Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Idégenerering: Nonstopskrivning

Kort beskrivelse

Denne øvelse er en hurtigskrivningsøvelse, som hjælper de studerende med at indkredse et emne til en opgave eller med at reducere eventuelle skriveblokeringer. Gennem øvelsen skal de studerende, vha. et digitalt skriveredskab på studypedia.au.dk, koncentrere sig om at skrive effektivt og producere tekst, uden at redigere i den undervejs. Afslutningsvis skal de studerende redigere teksten.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge øvelsen i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser opstille rammerne for, at de studerende kan arbejde mere effektivt og forbedre deres skrivearbejde. Øvelsen kan anvendes som idéudvikling og indkredsning af et emne til en opgave samt afhjælpe skriveblokeringer hos de studerende.

Udfør øvelsen

  • Du skal som underviser indlægge tid i en lektion til, at de studerende individuelt kan udføre en øvelse med nonstopskrivning på AU Studypedia.
  • De studerende skal selv have tænkt over et eller flere emner eller en problemformulering til en opgave, som de kan arbejde videre med i øvelsen. 
  • Undervejs i øvelsen visualiseres det med en grøn bjælke, om de studerende skriver hurtigt nok og med en rød bjælke, hvis de studerende stopper for meget op og tænker over, hvad de skriver.
  • Målet er, at de studerende ikke holder pauser, men i den afsatte tid konstant får skrevet noget ned - også det, der ikke er velovervejet.

  • Efter øvelsen får de studerende mulighed for at læse samt redigere i deres tekst, så teksten eksempelvis kan anvendes i forhold til en opgave.

Variationsmuligheder:

  • Du kan vælge at sætte ekstra tid af efter øvelsen, så de studerende kan bearbejde øvelsen, eksempelvis ved at samtale med sidemanden om, hvad de fik ud af øvelsen, og om de fik nye eller uventede idéer undervejs, som de kan arbejde videre med.

  • Øvelsen kan varieres på flere måder - den kan laves efter de studerendes eget emne, men det kan også være et emne, som du har valgt i forhold til et bestemt fag eller en særlig undervisning.

Du skal bruge:

Værd at overveje:

  • Hvilket emne skal de studerende lave øvelsen over?
  • Hvor meget tid skal afsættes til øvelsen?
  • Hvor meget tid skal afsættes til eventuel efterbearbejdning af de studerendes tekster?

Søg