Idégenerering: Nonstopskrivning

Kort beskrivelse

Denne øvelse er en hurtigskrivningsøvelse, som hjælper de studerende med at indkredse et emne til en opgave eller med at reducere eventuelle skriveblokeringer.

Gennem øvelsen lærer de studerende at skrive mere effektivt, idet de koncentrerer sig om én ting ad gangen: først at producere tekst - dernæst at redigere i den.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved at bruge øvelsen i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser opstille rammerne for, at de studerende kan arbejde mere effektivt og forbedre deres skrivearbejde. Øvelsen kan anvendes som idéudvikling og indkredsning af et emne til en opgave samt afhjælpe skriveblokeringer hos de studerende.

Udfør øvelse

1. Øvelse med nonstopskrivning på AU Studypedia:

  • De studerende skal individuelt lave en øvelse med nonstopskrivning på AU Studypedia.
  • Undervejs i øvelsen visualiseres det med en grøn bjælke, om de studerende skriver hurtigt nok og med en rød bjælke, hvis de studerende stopper for meget op og tænker over hvad, de skriver.
  • Målet er, at de studerende ikke holder pauser men konstant i den afsatte tid får skrevet noget ned - også det, der ikke er velovervejet.

2. De studerende læser, redigerer og retter i deres tekster:

  • Efter øvelsen får de studerende mulighed for at læse samt redigere i deres tekst, så teksten kan anvendes for eksempel i forhold til en opgave.

3. Valgfrie elementer:

  • Du kan som underviser vælge at sætte ekstra tid af efter øvelsen, så de studerende kan bearbejde øvelsen, eksempelvis ved at samtale med sidemanden om, hvad de fik ud af øvelsen, og om de fik nye eller uventede idéer undervejs, som de kan arbejde videre med.

  • Øvelsen kan varieres på flere måder - øvelsen kan eksempelvis laves efter de studerendes eget emne, men det kan også være et emne, som du som underviser har valgt i forhold til et bestemt fag eller en særlig undervisning.

Værd at overveje:

  • Hvilket emne skal de studerende lave øvelsen over?
  • Hvor meget tid skal afsættes til øvelsen?
  • Hvor meget tid skal afsættes til eventuel efterbearbejdning af de studerendes tekster?

 

Du skal bruge:

 

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.