Oplæg med online diskussion

Kort beskrivelse 

Ved hjælp af et forum eller en blog giver denne øvelse de studerende mulighed for at stille opklarende og diskuterende spørgsmål til noget konkret fagligt indhold, udvalgt af underviseren. På denne måde fordres en relevant diskussion, hvori underviseren kan indgå, opklare misforståelser og engagere de studerende i en givende faglig debat.

Motivation

Formålet med denne aktivitet er at sætte fokus på de spørgsmål der måtte være til relevante faglige oplæg, som normalt kan være svære at finde tid til at få stillet og besvaret. Samtidig kan dette engagere de studerende i diskussioner med henblik på at træne de studerendes forståelse og evner i udfolde sig skriftligt om fagets emne og begreber. Ved at opfordre til diskussion og spørgen til fagets faglige indhold motiveres de studerende til en øget refleksiv og kritisk tænkning vedrørende faglige teorier og begreber.

Udfør øvelse

  • Du skal give de studerende en hjemmeopgave, der består i at de skal læse et fagligt blogindlæg eller artikel eller se en faglig relevant video. Det kan eksempelvis være et videooplæg af dig selv. 
  • Du skal oprette et forum eller blog, fx i Blackboards Discussion Board eller anden platform, hvor de studerende har mulighed for at kommentere og diskutere indholdet af det hjemmearbejde de netop har set eller læst. 
  • Her skal du som underviser besvare og diskutere eventuelle spørgsmål og kommentarer med de studerende i det online forum.
  • De vigtigste punkter fra denne diskussion kan du evt. samle op på i den efterfølgende undervisningsgang.

Variationsmuligheder:

  • I stedet for at besvare elevernes spørgsmål selv, kan du opfordre til at de studerende skal forsøge at besvare hinandens forespørgsler.

Du skal bruge:

  • Noget fagligt relevant indhold, som de studerende skal se eller læse derhjemme. Det kan være en artikel eller en video, hvor du som underviser laver et oplæg.
  • Du kan oprette et Discussion Board i Blackboard eller en blog med Wordpress eller Pages.

Værd at overveje:

  • Hvis der er mange studerende på holdet, kan de med fordel udarbejde spørgsmål i grupper.
  • Overvej om der skal være krav til de studerendes deltagelse, og i hvilket omfang de skal deltage.
  • Hvilket valg af materiale fra faget kunne egne sig til en skriftlig debat og spørgsmålsrunde?

Søg