Skriv: Blogs i undervisningen

Kort beskrivelse

Blogs kan anvendes til at rammesætte de refleksioner, der opstår mellem underviser og studerende i et undervisningsforløb. Desuden kan de studerende gennem blogs interagere med medstuderende og andre interessenter uden for klasserummet. Dermed fungerer blogs som en ressource for andre i en autentisk kontekst, hvilket opleves motiverende for de studerende.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved jævnligt at anvende blogs i og uden for undervisningen kan de studerende forbedre deres kommunikative evner. Derudover kommer bloggen til at fungere som en vidensbank for kurset og de berørte felter, som de studerende kan trække på til eksamen, og du som underviser kan trække på i undervisningen af nye hold. 

Blogs kan anvendes på flere måder, og udbyttet afhænger derfor af, hvordan blogging anvendes i undervisningen. Det kan eksempelvis være som forberedelse til undervisningen, der sikrer, at de studerende aktivt forholder sig til pensum, eller det kan være som en platform, hvor du løbende stiller de studerende små opgaver. Hvis du lader de studerende lave individuelle- eller gruppeblogs, kan de anvendes til at højne de studerendes refleksion over egne erfaringer med det faglige pensum og deres læring i et fag. 

Udfør øvelsen

 • Du skal som underviser oprette en blog eller bede de studerende om at oprette en blog - overvej i denne sammenhæng hvilken type blog, der vil være mest anvendelig i din undervisning: en kursusblog, en gruppeblog eller en individuel blog.
  • Du kan som udgangspunkt ikke regne med, at de studerende har erfaring med at blogge, og det kan derfor være en god idé at starte i det små med at introducere en kursusblog, hvor de kan poste indlæg som for eksempel afleveringsopgaver eller kursusrelevante links.
  • Næste trin kan være en klasseblog, hvor du skriver indlæg, og de studerende skriver kommentarer til disse indlæg.
  • Herefter kan du bede de studerende om at oprette og anvende gruppeblogs, hvor de selv poster indlæg og kommenterer på hinandens indlæg.
 • Definér et afgrænset emne for de studerende, som de skal forholde sig til på bloggen. Det kan eksempelvis være et fagområde eller tema - gerne med udgangspunkt i relevante problemstillinger.

 • Definér forventninger til blogindlæggenes længde, hyppighed og særlige sproglige formuleringer, som for eksempel: “jeg/vi kan se et dilemma mellem…”, “Jeg er enig i….fordi…” eller “Jeg er uenig i...fordi…”. Sådanne formulerede forventninger kan gøre det nemmere for studerende uden erfaring med at blogge at komme godt i gang.

 • Du skal som underviser gøre det klart for de studerende, hvorvidt bloggens indhold kommenteres eller bedømmes af dig. I bekræftende fald bør kriterierne for bedømmelse være tilgængelige for de studerende.

Variationsmuligheder:

 • Blogs kan anvendes som en del af forberedelsen til undervisningen, idet de studerende kan skrive blogindlæg forud for timerne med faglige fokuserede spørgsmål til dagens tekster. I undervisningen behandles disse spørgsmål i kombination med det, du ellers har planlagt som underviser.
 • Du kan løbende stille opgaver på undervisningsbloggen, der besvares af de studerende via kommentarfunktionen.
 • Blogs kan anvendes som platform til aflevering af opgaver, der skal udføres peer review på, som en del af forberedelsen for de andre studerende.
 • Brug blogs til interaktion med “et publikum”, som er invitereret med ind for at kommentere på de studerendes indlæg.

Værd at overveje:

 • Hvor åben skal bloggen være?
  • Skal det være en blog i Blackboard, som kun er tilgængelig for deltagerne på det pågældende kursus?
  • Skal det være en blog på internettet, som er tilgængelig for offentligheden, så det er muligt for andre at læse, kommentere og deltage på bloggen? 
 • Det er vigtigt, at du som underviser tydeliggør rammen for aktiviteten for de studerende: Hvad er formålet med at deltage i denne aktivitet?

Søg