Skriv: Blogs i undervisningen

Kort beskrivelse

Blogs er en måde at rammesætte de refleksioner, der opstår mellem underviser og studerende i et undervisningsforløb. Desuden kan de studerende gennem blogs interagere med medstuderende og andre interessenter uden for klasserummet, og dermed fungerer blogs som en ressource for andre i en autentisk kontekst, hvilket opleves motiverende for de studerende.

Blogs kan anvendes på flere måder:

 • som en del af forberedelsen til undervisningen, idet de studerende kan skrive blogindlæg forud for timerne med faglige fokuserede spørgsmål til dagens tekster. I undervisningen behandles disse spørgsmål i kombination med det, du ellers har planlagt som underviser.
 • hvor du som underviser stiller opgaver, der besvares af de studerende via kommentarfunktionen.
 • til aflevering af opgaver, der skal udføres peer-review på, som en del af forberedelsen for de andre studerende.
 • til interaktion med “et publikum”, som er invitereret med ind for at kommentere på de studerendes indlæg.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Blogs er velegnede som et interaktionsredskab i forhold til erfaringsudveksling, diskussion og stillingtagen. Blogs kobler den aktuelle uddannelse og omverdenen, hvilket kan virke motiverende og relevant for de studerende, idet de arbejder med autentiske problemer i verden.

Brug af blogs i undervisningen

Formålet med at anvende blogs kan være som en del af forberedelsen til undervisningen. Blogs kan anvendes på flere måder, for eksempel som en del af forberedelsen til undervisningen, idet de studerende kan skrive blogindlæg forud for timerne med faglige fokuserede spørgsmål til dagens tekster. I undervisningen behandles disse spørgsmål i kombination med det, du ellers har planlagt som underviser.

Blogs kan fungere som et sted, hvor du som underviser stiller opgaver, der besvares af de studerende via kommentarfunktionen, ligesom blogs også kan anvendes til aflevering af opgaver, der skal udføres peer-review på, som en del af forberedelsen for de andre studerende.

Du kan som underviser ikke regne med, at studerende har erfaring med at blogge, og det kan derfor være en godt idé at starte i det små med at introducere en kursusblog, hvor de studerende kan poste indlæg som for eksempel afleveringsopgaver eller kursusrelevante links. Næste trin kan derefter være en klasseblog, hvor du som underviser skriver indlæg, og de studerende skriver kommentarer til disse indlæg. Og endelig kan du bede de studerende om at oprette og anvende gruppeblogs, hvor de selv poster indlæg og kommenterer på hinandens indlæg.

Hvis du lader de studerende lave individuelle- eller gruppeblogs, kan de anvendes til, at de studerende reflekterer over egne erfaringer på baggrund af det faglige pensum og deres læring i et fag. På disse blogs kan du som underviser kommentere - ligesom medstuderende kan kommentere.

Udfør øvelse

 • Opret en blog eller bed de studerende om at oprette en blog - overvej i denne sammenhæng hvilken type blog, der vil være mest anvendelig i din undervisning: en kursusblog, en gruppeblog, en individuel blog.

 • Definer et afgrænset emne, som for eksempel et bestemt fagområde eller tema, gerne med udgangspunkt i relevante problemstillinger.

 • Delaktiviteter undervejs: Skal hver studerende eller gruppe skrive et bestemt blogindlæg? Skal hver studerende eller gruppe skrive et bestemt antal kommentarer?

 • Definer forventninger til blogindlæggenes længde og særlige sproglige formuleringer, som for eksempel: “jeg/vi kan se et dilemma mellem…”, “Jeg er enig i….fordi…” eller “Jeg er uenig i...fordi…”. Sådanne formulerede forventninger kan gøre det nemmere for studerende uden erfaring med at blogge at komme godt i gang.

 • Du skal som underviser gøre det klart for de studerende, hvorvidt bloggens indhold kommenteres eller bedømmes af dig. I bekræftende fald bør kriterierne for bedømmelse være tilgængelige for de studerende.

Værd at overveje:

 • Du skal som underviser overveje, hvor åben bloggen skal være:
  • Du kan for eksempel lave en blog i Blackboard, som kun er tilgængelig for deltagerne på det pågældende kursus.
  • Du kan også lave en blog på internettet, som er tilgængelig for offentligheden, så det er muligt for andre at læse, kommentere og deltage på bloggen. 
 • Det er vigtigt, at du som underviser tydeliggør rammen for aktiviteten for de studerende: Hvad er formålet med at deltage i denne aktivitet?

 

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.