Wiki til forberedelse og præsentation

Kort beskrivelse

En wikiplatform kan bruges fagligt i undervisningen til at styrke den samlede indlæringsproces og forberedelsesgrad hos de studerende. Med en wiki kan du som underviser udarbejde en vidensplatform eller et diskussionsfora, hvor de studerende kan gå i dialog og dele information, links og filer med hinanden. Som underviser er det et brugbart redskab til løbende at få et overordnet billede af de studerendes forståelse af fagets dimensioner, og hvad der eventuelt skal arbejdes mere med.

Brug konkrete onlinetjenester som WikidotDokuWiki eller MediaWiki til at oprette din undervisningswiki. Det kan tage lidt tid at lære teknologien og platformen at kende, men de forskellige sider tilbyder konkrete guides til at komme godt i gang.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Ved brug af wiki engageres de studerende mere i deres forberedelse til timerne, og de traditionelle studenteroplæg erstattes med mere kollektiv forpligtende aktiviteter. Ved at bruge wiki til forberedelse og præsentation sikres grundig forberedelse mellem sessionerne fra de studerendes side. Værktøjet er med til at skabe faglige aktive fællesskaber og kan bruges som en vidensplatform om fagets pensum og temaer. Ved brug af wiki kan de studerende desuden øve deres skriftlighed i forhold til faget og eksamen.

Anbefalinger:

  • Brug wikien systematisk i timerne, så de studerende oplever en nødvendighed i forhold til at bruge den og besvare opgaverne
  • Undgå at wikien bare bliver de studerendes rum, som man aldrig forholder sig til som underviser
  • Vær disciplineret i forhold til at formulere nye opgaver til næste session i god tid
  • Stil overskuelige spørgsmål (jo mere konkret, jo bedre) og angiv hvor lang besvarelsen skal være.

  

Udfør øvelse

  • Udstyr de enkelte læsegrupper med hver deres wiki og med adgang til hinandens.

  • Stil arbejdsspørgsmål til teoretiske grundbegreber eller igangsæt små analytiske øvelser som cases, der er knyttet til den efterfølgende session. Læsegrupperne besvarer disse opgaver, inden de kommer til sessionen (ca. 2 normasider per session per gruppe). 

  • Bed de studerende om at revidere/udfolde/rette deres wikibesvarelse i de sidste 20 minutter af hver session i lyset af dagens undervisning. 

  • En enkelt gruppe eller to fremlægger deres arbejde.

  • Det er en god ide at åbne gruppewikien i plenum (vha. en projektor), da det kan motivere grupperne til at forberede arbejdet før sessionen. Hermed er alle på sin vis en mulig præsentationsgruppe til hver session. Det sikrer, at besvarelsen får en vis autoritet, at forkerte besvarelser ikke står ukorrigerede tilbage efter sessionen, og det højner alles motivation for at følge med under sessionen, fordi alle grupper muligvis skal fremlægge noget relateret til den gennemgåede i sessionens afslutning.

 

Søg

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.