Studiestrategi: Akademisk læsning

Kort beskrivelse

Læse- og skrivestrategier er en øvelse, som særligt hjælper studerende på 1. og 2. semester i at bruge læsning og skrivning i en akademisk praksis. Øvelsen giver de studerende konkrete redskaber, så de bliver bevidste om samt etablerer hensigtsmæssige læse- og skrivestrategier.

Motivation for øvelsen og ønsket udbytte

Øvelsen kan bidrage til, at de studerende får en øget bevidsthed om dels egne læse- og skrivestrategier dels alternative læse- og skrivestrategier. Ved at bruge læse- og skrivestrategiøvelser i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser hjælpe de studerende med at udvikle deres læse- og skrivestrategier, så de kan anvendes i de studerendes konkrete studiepraksis. 

Udfør øvelse

 • Du skal forud for øvelsen bruge ca. 15 minutter på at præsentere de studerende for forståelsen af, at læsning er en proces, som består af:

  • før-læsning: hvad er det for en tekst (genre, type, formål) + hvad skal jeg bruge den til.

  • selve læsningen: læsningen skal tilpasses tekstens type og genre samt formålet med at læse den. Derfor kan der anvendes forskellige læsestrategier (orientering, skimning, normal, intensiv og selektiv). Du skal forklare, hvad formålet er med den enkelte strategi samt hvornår, den kan være hensigtsmæssig at bruge.

  • efter-læsningen: efterbearbejdning af teksten. Det kan for eksempel være i form af noter, referat, modeller, mindmaps, definition af kernebegreber eller lignede.

 • Du kan eventuelt finde inspiration i de slides, du kan downloade til højre på denne side.
 • Efter præsentationen skal holdets læsestrategier klarlægges:
  • De studerende skal summe 5 minutter med sidemanden over, hvordan de læser.

  • Du skal samle fælles op på holdet - brug eventuelt tavlen til at skabe et overblik over holdets læsestrategier.

 • De studerende går sammen i grupper på 2-4 personer. Det kan eventuelt være eksisterende studiegrupper, eller du kan genere grupperne.

 • De studerende får udleveret to svære tekster fra forløbet, som du har udvalgt.

 • De studerende skal i grupper læse teksterne med henblik på at øve sig i læsestrategierne - de skal have fokus på at læse efter tekstens argument.

 • Derudover skal de studerende lave et skema over tekstens kernedikotomier samt skrive et referat af teksten.

 • Grupperne skal aflevere ét skriftligt referat med tekstens hovedargument (15 linjer) samt et skema med dikotomier og/eller kernebegreber.

Du skal bruge:

 • Du kan eventuelt opfordre de studerende til på egen hånd at orientere sig om aktiv akademisk læsning på Studypedia. 
 • Du kan finde inspiration i nedenstående slides fra en undervisningspraksis, som har brugt denne øvelse: 

 

Værd at overveje:

 • Om øvelsen skal bruges kontinuerligt, således at de studerende får indarbejdet læse- og skrivestrategier. Du kan eventuelt lade de studerende i grupper på skift hver undervisningsgang aflevere et 15 linjers referat af to pensumtekster, som kan bruges som afsæt for tekstgennemgang i undervisningen.
 • Herudover kan du overveje, om I sammen hver undervisningsgang skal udbygge skemaet over begreber/dikotomier, så de studerende til sidst har et godt og brugbart skema over begreber fra faget.

 

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Stine Rank Langhøj, tidligere ansat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.