Online vejledning til studerendes større skriftlige opgaver

Kort beskrivelse

I denne øvelse skal du vejlede dine studerende gennem en online videosamtale med det formål at flere studerende kan overvære eller deltage i vejledningen. Dette giver alle de studerende mulighed for at lære af hinandens spørgsmål og den vejledning og feedback du giver dem enkeltvis eller i grupper.

Motivation

Formålet med aktiviteten er at give de studerende en anderledes vejledning på deres skriftlige arbejde. Ved at gøre både skriftlige afleveringer og vejledningen tilgængelige for alle studerende, får de studerende samtidig indblik i hinandens arbejde og kan lære af underviserens feedback til andre studerende. På denne måde deles erfaringer og opklarende spørgsmål, som kan bidrage til de andre studerendes forståelse af opgaven og deres eget produkt.

Udfør øvelse 

  • De studerende skal uploade deres skriftlige arbejde enten individuelt eller i grupper et sted, hvor du nemt kan hente det og læse det.
  • Du skal forberede feedback og vejledning som du normalt ville gøre.
  • Som underviser vejleder du nu den studerende eller gruppen via et online møde. Dette kan eksempelvis foregå gennem Blackboard Collaborate eller Skype. 
  • Du kan gøre vejledningen åben og kollektiv og eventuelt kombinere det med brug af opponentgrupper.
  • Efterfølgende kan du overveje om du skal uploade en optagelse af vejledningen et sted, hvor de studerende, der ikke deltog, kan se den og på den måde høre, hvad der blev spurgt om og svaret på.

Variationsmuligheder:

  • Du kan gøre en optagelse af videosamtalen tilgængelig for de andre studerende efterfølgende, på eksempelvis Blackboard eller en Youtube-kanal, så de kan gense feedbacken og lære af den selvom de ikke deltog i videomødet.

Du skal bruge:

  • Du kan bruge tjenester såsom Assignment, Wordpress til at oprette en blog og Blackboard eller Skype til videokonference. 

Værd at overveje:

  • Overvej hvilke krav du har til de studerende forberedelse til vejledningen. Skal de eksempelvis forberede konkrete spørgsmål eller læse hinandens opgaver på forhånd.

Søg