Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetenceafklaring: Koblingen af bachelor og kandidat

Kort beskrivelse

Med denne aktivitet skal de studerende koble deres professionsorienteret eller akademiske bacheloruddannelse med deres kandidatuddannelse og reflektere over, hvordan deres to uddannelser spiller sammen og hvad de begge har af styrker. Derudover skal de studerende formidle en begyndende kompetenceprofil, som kobler deres faglige baggrund og deres hidtil erhvervede kompetencer med arbejdsmarkedet.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Målet med aktiviteten er, at de studerende danner sig et overblik over, hvilke kompetencer kombinationen mellem deres professionsbaggrund/bachelor og deres kandidatuddannelse giver dem. De får mulighed for at forholde sig til, hvad de med deres baggrund kan byde ind med i en jobmæssig sammenhæng. Når de har udført aktiviteten, skal de sidde tilbage med et inspirationsdokument, som de kan tage afsæt i, når de skal i gang med skrive en ansøgning til et fremtidigt job.

Udfør aktivitet

 • Du skal som underviser uddele Handout 1 til de studerende. 
 • De studerende starter aktiviteten med at rette fokus på de styrker, som de har fra deres bachelor og laver et mindmap over dette i Handout 1 (5 minutter). Herunder skal de forholde sig til spørgsmålet: Hvad kan du med din professionsbaggrund/bachelor kombineret med din kandidatuddannelse?
 • De studerende overfører stikord fra mindmappet over i Handout 2 (5 minutter).

 • Herefter sætter de studerende sig sammen i grupper på 3-4 personer. De tager en inspirationsrunde, hvor de studerende på skift fortæller ud fra deres stikord på handout 1 og 2. De andre studerende i gruppen skal undervejs tage stikord til det fortalte i Handout 2 (Ca. 8 minutter).

 • De studerende skal nu gå i gang med at formidle en kort, sammenhængende tekst til en (begyndende) kompetenceprofil til arbejdsmarkedet (30 minutter).

 • Herefter sætter de studerende sig i par og fortæller på skift om, hvad de hver især har skrevet. Lytteren må gerne kommentere, supplere og stille uddybende spørgsmål (8 minutter).

Variationsmuligheder:

 • Du kan som underviser afslutte aktiviteten med at samle op på diskussionerne i plenum. Tag eksempelvis udgangspunkt i følgende spørgsmål: ”Hvordan oplever du, at dine færdigheder fra din bacheloruddannelse kan spille ind i dine nyerhvervede kompetencer fra kandidatuddannelsen?” 
 • Kombiner eventuelt dette værktøj med værktøjet om kompetencespotting. Det kan understøtte de studerendes arbejde med både faglige og personlige kompetencer gennem uddannelsen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Download de medfølgende handouts her:

   Værd at overveje:

   • Hvordan passer aktiviteten sammen med det forløb, du underviser? 
   • Hvornår på kandidatuddannelsen har de studerende brug for aktiviteten?