Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virksomhedssamarbejde: Faglig drøftelse af problemstillinger

Kort beskrivelse

Med denne aktivitet skal de studerende indgå i reflekterende teams, hvor de diskuterer problemstillinger fra konkrete virksomhedsprojekter. De skal på skift interviewe hinanden og åbne op for nye refleksioner og perspektiver på problemstillingen.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er, at de studerende opøver kompetencer til at stille åbne og analyserende spørgsmål i relation til deres faglighed. Det skal bidrage til, at de opnår yderligere indsigt i problemstillingerne i deres virksomhedssamarbejde. Gennem aktiviteten skærpes de studerendes fokus i forhold til valg af relevante problematikker og deres evner til at argumentere for deres faglige perspektiver.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser inddele de studerende i grupper. I grupperne skal de studerende vælge én fokusperson og én interviewer. De resterende gruppemedlemmer udgør det reflekterende team.
   • Fokuspersonen fortæller kort om en problemstilling, en problematik eller andet, som den studerende har arbejdet med i forbindelse med et  virksomhedsprojekt, løsning af en konkret stillet opgave, eksamen eller andet (5 minutter).
   • Interviewerens rolle er at få fokuspersonen til at åbne mere op og reflektere over sine svar samt følgeslutninger. Intervieweren skal derfor løbende spørge ind til fokuspersonens problemstillinger. Intervieweren kan finde inspiration til spørgsmål i handout 1, men det er vigtigt, at intervieweren ikke lader sig begrænse af spørgsmålene eller blander egne holdninger, råd eller løsninger ind i samtalen.
   • Det reflekterende team (de resterende gruppemedlemmer) er tavse under interviewet. Undervejs holder de øje med refleksionspunkterne, der findes i handout 2, og noterer samtalens hovedpointer.
  • Når intervieweren er færdig med at interviewe fokuspersonen, fortæller det reflekterende team kort, hvad de bed mærke i ud fra fokuspunkterne og stiller eventuelt opklarende spørgsmål til fokuspersonen (5 minutter).
  • Dernæst bytter de studerende roller internt i gruppen. De fortsætter indtil alle i gruppen har prøvet alle roller.

  Variationsmuligheder:

  • De studerende kan undervejs i deres virksomhedssamarbejde udfylde en refleksionslog, hvor de selv skal skrive problemstillinger ned og eventuelt tage med til en vejledning eller bruges til en gruppeaktivitet med fokus på tværfaglig perspektiver, hvor de studerende diskuterer problemstillingerne fra forskellige vinkler.
  • Aktiviteten kan rammesættes i forbindelse med flere arter af problemløsning; i relation til et virksomhedssamarbejde, gruppearbejde, en opgave stillet af underviser eller til eksamen.

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download de medfølgende handouts her: