Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peer feedback: Kritisk konstruktiv respons

Kort beskrivelse

Kritisk konstruktiv respons er en aktivitet, hvor en gruppediskussion om mindre synopsisopgaver, støtter de studerendes refleksioner over og evner til at samtale om deres akademiske opgaver. Aktiviteten kan tænkes som et supplement til individuel vejledning eller som selvstændig aktivitet i undervisningen og er særligt velegnet, når du underviser et stort hold.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Gennem kritisk konstruktiv respons styrkes de studerende frem mod aflevering af skriftlige opgaver og deres arbejds- og tankeprocesser sættes i gang. Kritisk konstruktiv respons skal som aktivitet bidrage til, at de studerende bliver bedre til at reflektere og arbejde med akademiske projekter samt til at give og modtage feedback, og på denne måde øver de deres samtalekultur omkring opgaveskrivning.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser stille de studerende en opgave om at skrive en synopsis på 1-2 sider forud for aktiviteten, hvor de studerende skal give hinanden kritisk konstruktiv respons.

 • Inddel de studerende i grupper på 3-4 personer.

 • I grupperne får de studerende på skift 15 minutter til at fremlægge og diskutere deres synopser med de andre gruppemedlemmer.
 • Du kan som underviser udlevere inspirationsspørgsmål, som de studerende kan anvende i fremlæggelserne og diskussionerne (tag eksempelvis udgangspunkt i de tre handouts under "Du skal bruge").
 • Når alle medlemmer i gruppen har fremlagt deres synopsis, holder I en pause.

 • Herefter skal de studerende finde sammen i en ny gruppe og gentage aktiviteten - men denne gang skal de have fokus på de svagheder og udfordringer, de har fundet ved deres projekt i den foregående diskussionsrunde. Hver studerende må bruge 10 minutter.

 • Når tiden er gået, kan du samle de studerende i plenum til en overordnet diskussion af, hvilke udfordringer der viste sig i synopserne. Her kan du også repetere de formalia-spørgsmål, der måtte være.

Variationsmuligheder 

 • Du kan overveje, om de studerende selv skal finde sammen i grupper - eller om der kan være en mening med, at du på forhånd danner grupperne ud fra nogle didaktiske betragtninger.

 • Du kan overveje, om du vil udlevere handouts med inspiration til diskussionsspørgsmål til de studerende forud for aktiviteten - eller om du vil lade processen være mere fri.

 • Du kan lave en Brainwalk forud for, at de studerende udarbejder deres synopsis. Læs mere om hvordan en Brainwalk laves.
 • Suppler eventuelt aktiviteten med et kort oplæg om, hvordan man skriver synopsis, og hvordan man kan bruge sin synopsis som et aktivt dokument gennem hele opgaveprocessen.

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Du kan hente handouts med inspirationsspørgsmål her, og udlevere til de studerende:

   Værd at overveje:

   • Skal de studerende selv finde på spørgsmål eller vil du uddele et handout med inspirationsspørgsmål til aktiviteten? 
   • Hvordan passer aktivitetens form med kursets eksamensform, og skal aktiviteten eventuelt justeres, så der er større sammenhæng mellem de to?