Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Refleksion: Terningespil om taksonomi

Kort beskrivelse

Terningespil om taksonomi har til formål at træne de studerende i både at formulere og besvare spørgsmål til den tekst, de arbejder med. Terningeslagene bestemmer på hvilket taksonomisk niveau de skal formulere og besvare de konkrete spørgsmål. De studerende skal på denne måde arbejde med forskellen mellem de forskellige erkendelsesniveauer og at udvikle en strategi for, hvordan de kan arbejde på de forskellige niveauer.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten løfter de studerendes refleksioner til et metaniveau, da de arbejder med forskellige måder at forstå deres forståelse af emnet eller teksten. Ved at lade de studerende forholde sig til de taksonomiske niveauer fremmer aktiviteten den kritisk-analytiske refleksion, som er vigtigt for de studerendes dybdelæring.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser tage stilling til, om hver enkelt studerende arbejder med sin egen tekst eller om hele holdet arbejder med den samme tekst, når de udfører refleksionsaktiviteten med tænketerninger. Her tages der udgangspunkt i, at alle studerende arbejder med den samme tekst.  
 • Forklar de studerende hvad aktiviteten går ud på:
  • Denne aktivitet tager udgangspunkt i seks tænketerninger, der er designet i tråd med Blooms reviderede taksonomi. 
  • Hver terning præsenterer med ufærdige spørgsmålsformuleringer et niveau for erkendelse: Referere, forstå, anvende, analysere, evaluere og skabe.
  • Aktiviteten er todelt og går ud på, at de studerende både skal formulere og besvare spørgsmål til den tekst, de arbejder med - det være sig deres egen eller en andens tekst.
  • Gennem formulering og besvarelse af spørgsmålene lærer de studerende for det første at forstå forskellen på de forskellige erkendelsesniveauer og for det andet at udvikle en strategi for, hvordan de kan reflektere på de forskellige niveauer.
 • De studerende skal herefter arbejde sammen 2 og 2 om den samme tekst.
 • De slår med terningen 5 gange og formulerer spørgsmål på det niveau, terningen viser.  
 • Efter at have formuleret 5 spørgsmål, bytter de studerende spørgsmål med hinanden.
 • De studerende besvarer makkerens spørgsmål, og til sidst diskuteres de typer af spørgsmål og svar, de har arbejdet med. Hvilke spørgsmål var svære/lette at stille? Hvordan forstod vi hinandens spørgsmål? Er der nogle niveauer vi ‘mangler’? 

Variationsmuligheder

 • Individuel træning: De studerende kan hver især øve sig i at stille spørgsmål til den tekst, som de skal til skrive. Ved at slå med terningen inspireres de til at overveje spørgsmål på de forskellige erkendelsesniveauer, og de får træning i at genkende hvilke dele af deres tekst, der er refererende, hvilke dele der er analyserende osv.

 • Holdbaseret forberedelse: Som underviser forbereder du dig måske ved at formulere spørgsmål til en tekst, som holdet skal arbejde med. At formulere relevante spørgsmål er givende i forhold til forståelsen af teksten, og det kan derfor med fordel være en aktivitet for de studerende. Del holdet i seks grupper og tilknyt hver gruppe et erkendelsesniveau. Hver gruppe formulerer 3-5 spørgsmål på det givne niveau. Disse spørgsmål kan de studerende enten besvare hjemme eller i undervisningen. Efterfølgende kan du tage en snak med de studerende om aktivitetens to led: formuleringen og besvarelsen af spørgsmålene.
 • Hvis du ikke har et sæt tænketerninger, kan I bruge en almindelig terning eller online Dice Roller. Terningens seks sider repræsenterer de seks niveauer i Blooms taksonomi, og de studerende skal have udleveret et handout, der støtter dem i formuleringen af deres spørgsmål. Handoutet finder du til højre på denne side.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Printede eksempler til hver gruppe af studerende.
   • 1-2 sæt terninger per (du kan også bruge en online Dice Roller).

   Værd at overveje

   • Hvordan skal grupperne inddeles?
   • Hvor meget tid vil du sætte af til aktiviteten?