Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiestrategi: Akademisk læsning

Kort beskrivelse

Dette er en aktivitet, som særligt hjælper studerende på 1. og 2. semester i at bruge læsning og skrivning i en akademisk praksis. Gennem aktiviteten skal de studerende reflektere over deres egne læsestrategier i gruppediskussioner. Dette skal give dem konkrete redskaber, så de bliver bevidste om at etablere hensigtsmæssige læse- og skrivestrategier.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten kan bidrage til, at de studerende øger deres bevidsthed om både egne læse- og skrivestrategier og alternative strategier. Ved at bruge aktiviteten i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet kan du hjælpe de studerende med at udvikle deres læse- og skrivestrategier, så de kan anvendes i deres konkrete studiepraksis.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser bruge ca. 15 minutter forud for aktiviteten på at præsentere de studerende for forståelsen af, at læsning er en proces, som består af:

  • Før-læsning: Hvad er det for en tekst (genre, type, formål) + hvad skal jeg bruge den til?

  • Selve læsningen: Læsningen skal tilpasses tekstens type og genre samt formålet med at læse den. Derfor kan der anvendes forskellige læsestrategier (orientering, skimning, normal, intensiv og selektiv). Du skal forklare, hvad formålet er med den enkelte strategi samt hvornår, den kan være hensigtsmæssig at bruge. 

  • Efter-læsningen: Efterbearbejdning af teksten. Det kan for eksempel være i form af noter, referat, modeller, mindmaps, definition af kernebegreber eller lignede.

 • Du kan eventuelt finde inspiration i de slides, du kan downloade til højre på denne side.
 • Efter præsentationen skal holdets læsestrategier klarlægges:
  • De studerende skal summe 5 minutter med sidemanden over, hvordan de læser.

  • Lav en afsluttende opsamling i plenum - brug eventuelt tavlen til at skabe et overblik over holdets læsestrategier.

 • De studerende går sammen i grupper på 2-4 personer. Det kan eventuelt være eksisterende studiegrupper, eller du kan sammensætte grupperne.

 • De studerende får udleveret to svære tekster fra forløbet, som du har udvalgt.

 • De studerende skal i grupper læse teksterne med henblik på at øve sig i læsestrategierne - de skal have fokus på at læse efter tekstens argument.

 • Derudover skal de studerende lave et skema over tekstens kernedikotomier samt skrive et referat af teksten.

 • Grupperne skal aflevere ét skriftligt referat med tekstens hovedargument (15 linjer) samt et skema med dikotomier og/eller kernebegreber.

Variationsmuligheder:

 • aktiviteten kan anvendes kontinuerligt, således at de studerende får indarbejdet læse- og skrivestrategier. Du kan eventuelt lade studiegrupperne skiftes til at aflevere 15 linjers referat af to pensumtekster til hver lektion, der kan bruges som afsæt for tekstgennemgang i undervisningen.
 • Herudover kan du overveje, om I hver undervisningsgang skal udbygge skemaet over begreber/dikotomier sammen, så de studerende til sidst har et godt og brugbart skema over begreber fra faget.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Du kan eventuelt opfordre de studerende til på egen hånd at orientere sig om aktiv akademisk læsning på Studypedia. 
   • Du kan finde inspiration i nedenstående slides fra en undervisningspraksis, hvor aktiviteten er anvendt: 

   Værd at overveje:

   • Hvordan er læseaktiviteten og -kulturen på holdet? 
   • Hvor ofte vil du anvende aktiviteten? 
   • Skal aktiviteten være frivillig eller indgå som små obligatoriske opgaver?