Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiestrategi: Diskussion af faglige mål

Kort beskrivelse

Aktiviteten skal få de studerende til at reflektere over undervisningens faglige mål. De studerende skal i grupper og i plenum diskutere studieordningens faglige mål for at konkretisere, hvad formålet med undervisningen er. På denne måde ved de studerende, hvilket udbytte de forventes at få kurset, og hvad de skal kunne demonstrere ved eksamen

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

De fleste studerende finder de faglige mål i studieordningen abstrakte. Ved at diskutere målene med hinanden og i plenum bliver de konkrete og håndgribelige. De studerende kan efterfølgende bruge de faglige mål aktivt i deres forberedelse til undervisningen og eksamen

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser printe de faglige mål fra studieordningen ud på farvet papir. Ét fagligt mål pr. papir, som hver har sin egen farve. Der skal printes flere udgaver af hvert mål, så der er et til hver studerende.
 • Inddel de studerende i grupper, hvor antallet af grupper svarer til antallet af faglige mål fra studieordningen. I hver gruppe diskuterer de studerende ét læringsmål, hvorfor alle studerende i gruppen har samme farve papir.
 • De studerende diskuterer indholdet og betydningen af det faglige mål i cirka 5 minutter.
 • Herefter går de studerende i et antal ekspertgrupper. Ekspertgruppen består af en repræsentant fra hver indledende gruppe. I ekspertgruppen diskuterer de studerende alle de faglige mål, hvorfor alle studerende nu har forskelligt farvet papir. Diskussionen varer 10 minutter.

Variationsmuligheder:

 • Du kan vælge at lade ekspertgrupperne fremlægge deres forståelse af de faglige mål til sidst med mulighed for at stille spørgsmål til dig som underviser. Denne del varer 15 minutter. I den forbinelse kan du bede ekspertgrupperne om kun at fremlægge enkelte og ikke alle de faglige mål. På denne måde undgår du, at de sidste ekspertgrupper gentager, hvad de andre ekspertgrupper har fremlagt. Under de enkelte fremlæggelser kan du spørge, om de andre ekspertgrupper har noget at tilføje.
 • Hvis der er mange studerende på holdet, kan man dele hver af grupperne op med færre antal studerende, så der er flere grupper per faglige mål. På denne måde kan det sikres, at alle studerende kan bidrage i diskussionen af de faglige mål.
 • Du kan som underviser udstikke nogle konkrete spørgsmål, som de studerende skal forholde sig til, når de diskuterer de faglige mål f.eks. ‘Hvordan forstår I dette konkrete udtryk’ eller ‘Hvordan tænker I, at I kan opnå disse mål?’. Du kan skrive spørgsmålene under det faglige mål på det farvede papir. Spørgsmålene kan være med til at åbne op for diskussionen og give noget konkret, som de studerende skal forholde sig til. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • De faglige mål for kurset, som fremgår af kursusbeskrivelsen i AU's kursuskatalog, printet ud på forskelligt farvet papir - man kan evt. ændre skriftfarven, hvis man ikke har adgang til farvet papir.  

   Værd at overveje:

   • Hvornår i løbet af semestret vil du lave aktiviteten?
   • Vil du indgå i diskussionen om de faglige mål ved gruppernes præsentation? Eller afslutningsvist præsentere hvordan du har planlagt, at de studerende skal opnå de faglige mål i undervisningen?
   • Er der faglige mål, som de studerende skal være ekstra opmærksomme på?