Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Guide: Online undervisningsaktiviteter

Kort beskrivelse

Online undervisningsaktiviteter skal kunne understøtte de studerendes læring bedst muligt og kan foregå på mange forskellige måder afhængig af omstændighederne og konteksten.

Nedenfor finder du en liste over centrale undervisningsaktiviteter, der kan være et godt alternativ til en almindelig tilstedeværelsesundervisning eller i kombination med anden form for undervisning. Tilknyttet hvert format finder du vejledninger og inspirationsmaterialer, som skal hjælpe dig godt i gang. 

Online undervisningssession

Undervisningssessioner eller webinarer, der afholdes ved hjælp af et videokonferencessystem til online samtale og videomøde  giver dig mulighed for at afholde den almindelige forelæsning eller holdundervisning online. Vær opmærksom på, at en online undervisningssession ikke bør struktureres med lange monologer, som vi kender dem fra den klassiske forelæsning, men bør være sammensat af flere varierende elementer. Orientér dig med fordel i denne guide om webinar

Undervisningssituation online kan gøres både involverende og engagerende for de studerende, ved at kombinere den med andre læringsaktiviteter. Du kan eksempelvis sørge for løbende gruppediskussioner eller inddrage en eller flere af de nedenstående læringsaktivteter. Du kan også invitere en ekstern samarbejdspartner fra fx forskningen eller erhvervslivet ind i det online undervisningsrum.  


Faglige videoer

Hvis du skal formidle et mere specifikt fagligt emne, kan du vælge at optage dit faglige oplæg eller din forelæsning på video og dele den med de studerende. På den måde kan du fx give de studerende en faglig introduktion inden I mødes til en online undervisningssession. Du kan også bruge den faglige video som indledning til andre læringsaktiviteter eller som supplement til pensum.

Hvis du vælger at lave en faglig video, skal du være opmærksom på, at den skal være så kort og præcis som muligt. Det kan være en fordel at skrive et manuskript for at tydeliggøre strukturen i din video og skære evt. mindre væsentlige pointer fra. Følg eventuelt denne guide til videoproduktion, eller læs mere under video og lyd i undervisningen.


Online underviserfeedback og vejledning

Skal du vejlede studerende på større opgaver eller give dem mundtlig feedback på deres individuelle eller gruppeprodukter, kan du bruge online samtaler og videomøder. De forskellige videokonferencesystemer understøtter et online rum til vejledning og feedback, som giver flere muligheder en ved udelukkende skriftlig feedback. I et online rum kan de studerende spørge ind til dine kommentarer, bede om uddybning og stille spørgsmål til det videre arbejde. Desuden sikrer skærmdeling, at både du som vejleder eller feedbackgiver og de studerende kan lave konkrete nedslag i opgaven, så disse kan diskuteres indgående. Til den type aktiviteter kan I også bruge tjenester til online skriftligt samarbejde.


Online gruppearbejde og peer feedback

Du kan facilitere online gruppearbejde gennem online samtale og videomøde, hvor de studerende kan mødes og diskutere faglige emner, give hinanden peer feedback eller samarbejde om andre gruppeprodukter. Du kan bede de studerende udarbejde indlæg til en en faglig blog, hvor de kan diskutere et fagligt emne og/eller give hinanden skriftlig feedback. Du kan også bede dem udarbejde et fælles skriftligt materiale gennem online skriftligt samarbejde. Online tekstbehandling er oplagt til at facilitere gruppearbejde, og det sikrer, at alle studerende kan bidrage til en fælles og samtidig vidensproduktion. Dette kan gavne de studerendes faglige forståelse, deres formuleringsevner og argumentationsevner.

Vær opmærksom på at formidle aktiviteterne til de studerende klart og tydeligt, så det er muligt for de dem at udføre, uden at du er til stede eller kan supportere gruppearbejdet.

Inspirationsmateriale

Tekniske vejledninger

 

   

Individuelle online læringsaktiviteter

De studerendes individuelle online læringsaktiviteter kan være et supplement til pensumlæsning og til de resterende online undervisningsaktiviteter. Ved at bede de studerende uploade deres individuelle materialer i Blackboard kan det bruges som afsæt for faglig diskussion eller som et pejlemærke om det faglige niveau for dig som underviser. 

Du kan fx bede de studerende reflektere over stoffet ved at tage noter, redegøre for bestemte begreber, stille spørgsmål til det faglige emne eller reflektere over deres egen læring. Du kan også stille læsespørgsmål eller formulere øvelser, som de studerende skal besvare eller løse på baggrund af pensumtekster.


Opbyg en fælles online fagressource

Som underviser kan du facilitere vidensdeling online ved at bede de studerende udarbejde en fælles faglig ressource. Det kan gøres på en blog, der kan bruges til diskussion af faglige emner eller som et opslagsværk til fagets indhold eller metoder. Som bidrag til den den fælles online ressource kan både underviser og studerende eksempelvis gøre brug af video og lyd i undervisningen til præsentation af faglige emner eller i samarbejde producere forklarende tekster om fagets centrale begreber, teoretikere eller overordnede emner. Du kan som underviser uddele emner, de studerende på skift skal skrive om i dokumentet i forbindelse med de konkrete undervisningsgange. Brug evt. dette som udgangspunkt for faglig diskussion i en online undervisningssession.