Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Guide: Online mundtlig eksamen

Kort beskrivelse

Den mundtlige prøve afholdes via videokonferencesystemet Zoom, der giver mulighed for, at den studerende kan holde oplæg, at der kan indlægges forberedelse og at der kan voteres.

På denne side finder du råd og anbefalingerne til, hvilke overvejelser du skal gøre dig omkring afholdelse af en online mundtlig eksamen, samt hvordan du kan klæde dine studerende på til denne eksamen.

OBS! Sidens indhold er gode råd og vejledninger i forbindelse med online eksamen ikke retningslinjer, du skal følge som underviser. For retningslinjer skal du forhøre dig ved eget fakultet (se højremargin for links)

Afprøv formatet

 

Gør de studerende trygge

Da den online mundtlige eksamen er uvant for hovedparten af studerende og undervisere, er det ekstra vigtigt at sikre, at de studerende er fortrolige med såvel den online platform Zoom samt det online eksamensformat. Dette kan du gøre ved at give de studerende mulighed for at praktisere og øve netop det, de bliver udprøvet i til den online mundtlige eksamen i de forudgående online undervisningsaktiviteter. Du kan eksempelvis give dine studerende en opgave, der i opgaveformuleringen og i besvarelsen ligner den, de vil få til eksamen, og som skal afvikles/gennemføres i det valgte online format. Du kan også give de studerende en guideline for, hvad der kommer til at foregå til eksamen.

Gennemgå eksempelvis følgende med de studerende:

 • Logge korrekt ind i Zoom via http://aarhusuniversity.zoom.us/ eller SSO i Zoom-programmet på computeren
 • Tænd og sluk for kamera og mikrofon
 • Flyt de studerende ind og ud af “Waiting room” 
 • Dele skærm og dele slides via “Share Screen”
 • Skrive beskeder og dele filer via “Chat”
 • Evt. bruge whiteboard/tavle-funktion til at tegne eller illustrere noget live

Derudover er det væsentligt at være opmærksom på en stabil internetforbindelse og har en god lyd (brug høretelefoner med mikrofon). 

Som underviser kan du også gøre dig nogle overvejelser omkring en nødplan, fx alternative kontaktoplysninger på de studerende, hvis noget går galt undervejs til eksamen.

Foreslå de studerende om at afprøve det i studiegruppen

De studerende kan selv oprette møderum i Zoom og afprøve de forskellige muligheder i programmet. Bed gerne de studerende om at lave en prøveeksamen med hinanden i Zoom, hvor de skiftes til at afprøve rollen som studerende, eksaminator og censor. På den måde øver de deres faglige oplæg og få peer feedback fra hinanden, og de får mulighed for at afprøve rollen som henholdsvis “participant”, “co-host” og “host”. Find mere inspiration til de studerende her: https://studypedia.au.dk/eksamen/online-mundtlig-eksamen/


Har de studerende brug for en vejledning til brug af Zoom i forbindelse med deres online mundtlige eksamen, kan du dele følgende vejledning fra AU Studypedia: https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/

Tydeliggør krav til eksamen

Fokus på de faglige mål

Det er vigtig at have for øje, at den online mundtlige eksamen - som enhver anden eksamen - altid skal udprøve i hvor høj grad, de studerende har nået de faglige mål. De studerende har behov for en tydelig og klar opgaveformulering, der muliggør udprøvning af de faglige mål, så de studerende ved, hvilke kriterier de bliver bedømt ud fra til eksamen.

Del gerne eksamensspørgsmålet op

I eksamensspørgsmålet kan du derfor med fordel gøre de faglige mål tydelige ved at bruge verber som redegøre, forklare, sammenligne, analysere, relatere, diskutere osv. Du kan eksempelvis dele opgaveformuleringen op i delspørgsmål, eller vise eksempler på tidligere eller konstruerede spørgsmål. Ved at opdele besvarelsen i dele kan det både blive mere overskueligt for den studerende og lettere for eksaminator og censor at vurdere og bedømme. Hvis du vælger at dele opgaveformuleringen op i delspørgsmål, har du allerede givet de studerende noget at planlægge deres eksamen ud fra. 

Overvejelser før eksamen

Der er mange overvejelser, der skal gøres i forbindelse med mundtlig eksamen generelt, men når den foregår online, er der nogle særlige ting, der giver mening at fokusere på. Overvej eksempelvis:

 • Forventningsafstem med dine studerende om fremgangsmåden til eksamen:
  • Brugen af “Waiting Room”
  • Fremgangsmåde ved lodtrækning af eksamensspørgsmål og forberedelse til eksamen
  • Hvordan skal den studerende præsentere? Eksempelvis med/uden slides?
  • Tidsrammen for præsentation, dialog og votering
  • Fremgangsmåde for votering, karaktergivning og feedback
 • Har du alternative kontaktoplysninger på de studerende, hvis noget går galt undervejs i eksaminationen?

 • Skab en afslappet atmosfære
 • Skab klarhed omkring eksamens forløb fra start og svar på eventuelle spørgsmål.
 • Tænk over din fremtoning
  • Kameravinkel
  • Lysindfald
  • Baggrunden
  • Din tone og kropssprog
 • Vær ekstra opmærksom på tiden under eksamen.

  

Se mere under “10 gode råd til online mødeledelse”.

Materiale til de studerende

Del gerne relevant materiale med de studerende

Skal de studerende have en online mundtlig eksamen, kan du henvise de studerende til siden herom på AU Studypedia:

Derudover kan siden om mundtlig formidling samt generelt om eksamen også være relevant at orientere sig i som studerende.

Retningslinjer om eksamen for studerende: