Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisning i studiestrategier

Overblik

Det er vigtigt for de studerende løbende at udvikle hensigtsmæssige studiestrategier for at opnå gode studiekompetencer. Studiekompetencer er ikke noget, der kommer af sig selv, og det er derfor nødvendigt, at der undervises både i fagligheden, og i hvordan man kan studere den pågældende faglighed.

 

   

Studiestrategier - et fælles anliggende

Udvikling af hensigtsmæssige studiestrategier er et fælles anliggende, som både studerende og underviser bør forholde sig til. De studerende skal i løbet af deres studie lære, hvordan de systematisk tilegner sig ny faglig viden og færdigheder. Faglig viden og færdigheder kan tilegnes på mange forskellige måder alt efter den pågældende faglighed, og derfor kommer studiestrategier til udtryk på mange forskellige måder. Det er underviserens ansvar at tydeliggøre, hvilke tilgange og metoder, der er hensigtsmæssige for det pågældende fag.

Meta-kommunikation skaber gennemsigtighed

Underviser og studerende indgår i en dialog omkring, hvad der skal læres, og hvordan det pågældende indhold skal læres. Dette kan de studerende med fordel benytte sig af, når de skal tilegne sig ny faglig viden og færdigheder både i og uden for undervisningen. Med en italesættelse af hvordan faget studeres, løftes undervisningen op på et meta-niveau, hvor hensigtsmæssige studiestrategier bliver synlige for de studerende.

Udvikling af studiekompetencer

De studerende kan arbejde aktivt med udviklingen af deres studiestrategier ved at være bevidste omkring deres egne kompetencer. Denne proces kan understøttes gennem undervisningen og kan inddeles i tre dimensioner:

  1. Viden om læringsstrategier.

  2. Viden om, hvornår og hvorfor forskellige læringsstrategier kunne tages i anvendelse.

  3. Selverkendelse der refererer til de vurderinger de studerende gør sig på baggrund af selvindsigt.

Når de studerende bliver bevidste om disse tre dimensioner, indgår de i en proces med selvreguleret læring, hvor du som underviser kan understøtte udviklingen heraf gennem aktiviteter i din undervisning og i de studerendes forberedelse.

Overvej som underviser 

  • Hvilke strategier er hensigtsmæssige i studiet af dit fag?
  • Hvordan tydeliggør du de forskellige strategier, de studerende skal anvende?
  • Hvordan får du dine studerende til at blive bevidste om, hvordan de benytter forskellige strategier?
  • Hvordan kan du vise gode eksempler på, hvordan en strategi anvendes?

 

Aktiviteter

    Praksiseksempler