Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EDU IT i undervisningen

Aarhus Universitet sætter i de kommende år fokus på anvendelsen af teknologi i undervisningen - også kaldet Educational IT eller EDU IT.

Som en del af EDU IT-satsningen fra Aarhus Universitet lægges der op til, at undervisere skal gøre større brug af it i undervisningen. Mange undervisere har allerede erfaringer med teknologiens muligheder til at forny undervisningen. På baggrund af disse erfaringer er der blevet udviklet et idékatalog med konkrete forslag til brug af online aktiviteter i undervisningen.

I idékataloget finder du 7 eksempler på undervisningsaktiviteter, der er udviklet, så de kan gennemføres i Blackboard. Undervisningsaktiviteterne kan afholdes som blended learning, hvor du som underviser bruger online undervisning som led i dit ordinære undervisningsforløb. Aktiviteterne er beskrevet, så de kan gennemføres inden for rammerne af almindelig forberedelsestid.

Idékataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem IKS, IKK og CUDiM. Har du spørgsmål til eksemplerne eller brug for hjælp til teknisk opsætning, kan du kontakte Christian Winther Bech.

På denne side kan du finde inspiration til hurtigt at komme i gang med EDU IT og erstatte en undervisningsgang med digitale undervisningsaktiviteter. Du kan også finde eksemplerne her fra siden i idékataloget EDU IT i undervisningen.