Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eduflow

Et system til peer feedback

Eduflow er et online værktøj der gør det lettere for dig som underviser at facilitere peer feedback aktiviteter med de studerende. Værktøjet automatiserer det meste af processen, således at de studerende sammensættes nemt og kan give feedback på hinandens arbejde. Eduflow er en nyere udgave af Peergrade, men begge systemer kan fortsat benyttes. 

Oprettelse:

 • Eduflow er koblet direkte ind til dit Brightspace kursus. Du skal derfor tilføje det til din kursusside, vælg "Add Existing" eller "Create New" derefter "External Tool Activity", og vælg Eduflow.

 

Brug værktøjet til:

 • Online peer-feedback værktøj

 • Tilgå Eduflow via Brightspace. Studerende indskrevet på kurset vil automatisk tilføjes.

 • Automatiserede processer i kommunikation mellem feedback-parter

 • Vælg deadlines og antal peers per studerende

 • Afleveringer og feedback kan ske individuelt eller i grupper.

Værktøjets funktioner

Rubric

En rubric er et skema der skal guide de studerende i deres feedback. Det er undervisers mulighed for at sikre faglige og kvalificeret feedback. Omfanget er denne rubric er op til underviser. Læs mere om rubrics her (link til guide). Når de studerende skal give feedback på andres opgaver, gør de det ved at svare ud fra den angivne rubric.

Gruppeaflevering

Du kan give de studerende lov til at aflevere i grupper og vælge, om de skal give feedback som gruppe, dvs. hvor en gruppe giver feedback på en anden gruppe. Du kan også vælge at studerenede skal aflevere som gruppe, men give feedback individuelt.

Ændringer for enkelte studerende

Du kan til enhver tid gå ind og ændre deadline mm. for den enkelte studerende.

Afleveringstyper

De studerende kan aflevere mange forskellige typer af indhold såsom filer og links, og de kan ovenikøbet optage en video direkte som aflevering

Kategorier

Du kan oprette kategorier, som de studerende skal vælge sig ind på eller som du inddeler dem i. Dette muliggøre differentieret undervisning, med eksempelvis valg af kategori ud fra sværhedsgrad, emne, fagligheder eller studieniveau. Med kategorier kan du nemt sætte en gruppe studerende til at give feedback på andre studerendes afleveringer inden for samme kategori.

Brug værktøjet i din undervisning

Nedenfor kan du finde eksempler på læringsaktiviteter, som du med tage udgangspunkt i eller lade dig inspirere af, når du vil anvende Eduflow. 

Hvordan fungerer Eduflow?

Simpelt forklaret fungerer Eduflow ved at:

 • Underviseren opstiller en opgave. Her kan der blandt andet vælges deadlines, hvor mange hver enkelt studerende skal give feedback samt om det er individuel- eller gruppeaflevering. 

 • De studerende besvarer opgaven og uploader deres arbejde til Eduflow. Herefter sørger Eduflow for at sammensætte de studerende på kryds og tværs, så de kan give feedback til hinandens opgaver.

 • Underviser kan altid gå ind og give feedback til de studerende. Dette er særligt relevant, hvis nogle studerende ikke giver den feedback, som de skulle. Derfor er det også en god idé, at hver studerende som minimum skal give feedback til to andre. Det øger sandsynligheden for, at alle modtager feedback fra minimum én anden studerende.

 • De studerende reagerer og kommentere på den modtagne feedback i Eduflow.

 • Underviser har fuldt overblik over feedback-opgaverne i Eduflow.

Overblik

Eduflow hjælper dig med at facilitere peer feedback, hvor studerende giver feedback på hinandens arbejde. Intentionen med denne form for feedback er, at forbedre de studerendes præstation samt deres evne til at evaluere deres eget og andres arbejde. Dette hjælper de studerende til at forstå, hvad der opfattes som arbejde af høj kvalitet, samtidig med at de trænes i at argumentere for deres synspunkter. Derudover giver peer feedback mulighed for at øge mængden af de tilbagemeldinger de studerende kan modtage på skriftligt arbejde i løbet af et semester.

Fra Peergrade til Eduflow


Tekniske vejledninger

1. Overblik over Eduflow

Denne vejledning giver dig et overblik over Eduflow, hvordan du benytter det i Brightspace og hvilke funktioner der findes i Eduflow. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

2. Lav et Peer review flow eller et peer and self review flow

Denne vejledning viser dig hvordan du kan benytte de to mest benyttet flows i Eduflow. Et flow er den proces som de studerende skal gennemføre for at kunne være en del af en peer feedbacken. De to flows der bliver gennemgået her er "peer review flow" og "peer and self review flow".

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

3. Overblik over studerendes besvarelser

Denne vejledning viser hvordan du får et overblik over hvilke studerende der har gennemført peer feedback forløbet.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.


Vejledninger til flytning af kurser fra Peergrade til EduFlow

1. Manuel flytning af opgavebeskrivelser

Denne vejledning viser dig hvordan du kan flytte en opgave beskrives fra en Peergrade opgave til en EduFlow opgave.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

2. Manuel download af export-pakker til egen computer

Denne vejledning viser dig hvordan du kan downloade alle de data der ligger i Peergrade til din computer. Vær opmærksom på at denne data ikke kan føres over i EduFlow og at datanen fra Peergrade kommer ud i rå form og derfor skal de behandles før at du kan trække en sammenhæng ud af filerne du får.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.