Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eduflow

Peer-feedback

Eduflow er et online værktøj der gør det lettere for dig som underviser at facilitere peer-feedback aktiviteter med de studerende. Værktøjet automatiserer det meste af processen, således at de studerende sammensættes nemt og kan give feedback på hinandens arbejde.

Oprettelse:

 • Eduflow er koblet direkte ind til dit Brightspace kursus. Du skal derfor tilføje det til din kursusside, vælg "Add Existing" eller "Create New" derefter "External Tool Activity", og vælg Eduflow.

 

Brug værktøjet til:

 • Online peer-feedback værktøj

 • Tilgå Eduflow via Brightspace. Studerende indskrevet på kurset vil automatisk tilføjes.

 • Automatiserede processer i kommunikation mellem feedback-parter

 • Vælg deadlines og antal peers per studerende

 • Afleveringer og feedback kan ske individuelt eller i grupper.

Værktøjets funktioner

Rubric

En rubric er et skema der skal guide de studerende i deres feedback. Det er undervisers mulighed for at sikre faglige og kvalificeret feedback. Omfanget er denne rubric er op til underviser. Læs mere om rubrics her (link til guide). Når de studerende skal give feedback på andres opgaver, gør de det ved at svare ud fra den angivne rubric.

Gruppeaflevering

Du kan give de studerende lov til at aflevere i grupper og vælge, om de skal give feedback som gruppe, dvs. hvor en gruppe giver feedback på en anden gruppe. Du kan også vælge at studerenede skal aflevere som gruppe, men give feedback individuelt.

Ændringer for enkelte studerende

Du kan til enhver tid gå ind og ændre deadline mm. for den enkelte studerende.

Live session

Du kan oprette en live peer feedback session til mindre feedback øvelser uden nogen deadline.

Afleveringstyper

De studerende kan aflevere mange forskellige typer af indhold såsom filer og links, og de kan ovenikøbet optage en video direkte som aflevering

Kategorier

Du kan oprette kategorier, som de studerende skal vælge sig ind på eller som du inddeler dem i. Dette muliggøre differentieret undervisning, med eksempelvis valg af kategori ud fra sværhedsgrad, emne, fagligheder eller studieniveau. Med kategorier kan du nemt sætte en gruppe studerende til at give feedback på andre studerendes afleveringer inden for samme kategori.

Flag

De studerende kan markere en opgave eller kommentarer som problematisk, og du kan som underviser forholde dig til den.

Brug værktøjet i din undervisning

Nedenfor kan du finde eksempler på læringsaktiviteter, som du med tage udgangspunkt i eller lade dig inspirere af, når du vil anvende Eduflow. 

Hvordan fungerer Eduflow?

Simpelt forklaret fungerer Eduflow ved at:

 • Underviseren opstiller en opgave. Her kan der blandt andet vælges deadlines, hvor mange hver enkelt studerende skal give feedback samt om det er individuel- eller gruppeaflevering. 

 • De studerende besvarer opgaven og uploader deres arbejde til Eduflow. Herefter sørger Eduflow for at sammensætte de studerende på kryds og tværs, så de kan give feedback til hinandens opgaver.

 • Underviser kan altid gå ind og give feedback til de studerende. Dette er særligt relevant, hvis nogle studerende ikke giver den feedback, som de skulle. Derfor er det også en god idé, at hver studerende som minimum skal give feedback til to andre. Det øger sandsynligheden for, at alle modtager feedback fra minimum én anden studerende.

 • De studerende reagerer og kommentere på den modtagne feedback i Eduflow.

 • Underviser har fuldt overblik over feedback-opgaverne i Eduflow.

Overblik

Eduflow hjælper dig med at facilitere peer feedback, hvor studerende giver feedback på hinandens arbejde. Intentionen med denne form for feedback er, at forbedre de studerendes præstation samt deres evne til at evaluere deres eget og andres arbejde. Dette hjælper de studerende til at forstå, hvad der opfattes som arbejde af høj kvalitet, samtidig med at de trænes i at argumentere for deres synspunkter. Derudover giver peer feedback mulighed for at øge mængden af de tilbagemeldinger de studerende kan modtage på skriftligt arbejde i løbet af et semester.