Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktiviteter til forberedelse

Underviserens motivation

Aktiviteterne kan bruges som forberedelse og springbræt til aktiviteter placeret i selve undervisningen og er en god måde hvorpå, de studerende selv kommer på banen og aktivt arbejder med det faglige indhold. Dette er med til at øge deres forståelse og læringsudbytte.

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende udarbejder skriftlige- og/eller mundtlige opgaver, enten individuelt eller i grupper, i forberedelsestiden forud for holdundervisningen. Herunder ses en række eksempler på opgaver, der kan implementeres til mundtlig og skriftlig forberedelse.

Mundtlige opgaver

 • Lad studiegrupperne skiftes til at holde oplæg hver uge om en konkret opgave, en case, en tekst eller lignende. Lav evt. opponentgrupper som skal forberede spørgsmål. (Se Oxford debate)
 • Lad de studerende indsamle cases til timen. Bed alle om at uploade en tekst, et billede, et event etc., som de mener passer til ugens emne.
 • Giv de studerende en konvolut med deres navn på og en personlig opgave indeni. Det kan være at researche et emne, at komme med en god metafor for et svært begreb etc. Sæt herefter tid af til præsentationer, måske som speeddating. (Se Speeddating på problemformuleringer)
 • Lad de studerende løse en opgave uden for universitetets rammer, fx interviewe en person eller en virksomhed omkring et emne med relation til undervisningen. 

Skriftlige opgaver

 • Lad studiegrupperne skiftes til at skrive referat af hver undervisningsgang. Referaterne uploades til læringsplatformen og bruges som en kollektiv notebank til eksamen.
 • Lad de studerende definere faglige termer og begreber på Wikispaces fra uge til uge. Disse definitioner kan bruges som hjælp til eksamenslæsning i særligt teoretiske fag.
 • Lad de enkelte studiegrupper forberede quizzer/spørgsmål til tildelte emner som eksamensrepetition. Alt uploades på læringsplatformen til brug i studiegrupperne. (Se Faglig quiz)
 • Lad de studerende finde artikler til ugens emne, som uploades til læringsplatformen (kun referencerne). Den samlede litteraturliste kan bruges til inspiration til eksamen. Lad evt. de studerende argumentere for deres valg af tekst. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Alle
   • Kursus: Alle
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: 10-60 studerende
   • Undervisningsform: Instruktorundervisning
   • Omfang: Aktivitet

   Bidragyder

   Vibe Louise Kromann, instruktor og studerende på Lingvistik.