Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Padlet som støtte i undervisningen

Kort beskrivelse

I dette praksiseksempel fremlægges en måde at engagere de studerende i et fagligt og diskussionstungt fag. De studerende får stillet en konkret opgave, som de besvarer via Padlet, hvorefter underviseren gennemgår besvarelserne for klassen, hvilket medførte at flere studerende deltog aktivt i undervisningen. 

Underviserens motivation

Underviseren oplevede, at de studerende på et blandet dansk- og engelsktalende hold ikke havde lyst til at deltage i mundtlige diskussioner på engelsk. Til gengæld ville de gerne skrive og læse op på engelsk. Padlet'en giver rum til, at flere kan deltage aktivt og give deres bidrag til diskussionerne. Padlet’en er nem at forberede og kan bruges til f.eks både brainstorm og opsamling.

Beskrivelse af aktiviteten

 • Underviseren forbereder Padlet(-s) hjemmefra.
 • De studerende får en konkret opgave, som de besvarer via Padlet'en, hvilken underviseren har sendt et link til.
 • Underviseren gennemgår de studerendes input på klassen.
 • Underviseren gemmer efterfølgende indholdet af Padlet'en som PDF og lægger det ind i undervisningsmaterialet, så de studerende kan genfinde det.

Anvendt teknnologi

 • Padlet: De studerende får til opgave at bruge en Padlet, som er en online opslagstavle, til at brainstorme og samle op på gruppearbejde. Underviseren bruger Padlet'en til at få et indblik i de studerendes arbejde.

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten gjorde, at flere studerende kunne deltage aktivt i undervisningen. Derudover kom der et konkret produkt, i form af PDF’en fra Padlet'en, som de studerende kunne genfinde og bruge senere efter behov.

Værd at overveje

Det er vigtigt at overveje formålet, når man som underviser vælger at bruge Padlet. Det bør afhænge af den givne opgave og kontekst. På den måde forstår de studerende, hvorfor underviseren har valgt netop dette værktøj.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: BSS
   • Uddannelse: Erhvervsøkonomi (HA)
   • Kursus: Global Buying Behavior
   • Studieniveau: Bachelor, 5. semester
   • Holdstørrelse: Ca. 60 studerende. 
   • Undervisningsform: Holdundervisning 
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Produktion
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

   Links og materialer