Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Looped feedback på studieopgaver

Fakultet: Arts. Uddannelse: Medievidenskab, Journalistik. Kursus: Journalistisk metode i praksis. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: 24 studerende.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

If I should give one-to-one feedback to all the weekly products that students create then there would be very little time left to prepare a weekly lecture. Secondly, the working environment of journalism, media and communications is geared towards group work and it's essential to implement product collaboration as part of the teachings.  

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten strækker sig over tre uger - hvortil der også bruges tid på undervisning.

Uge 1:

De studerende skal lave et skriftligt produkt (Det kan være et hvilket som helst skriftligt produkt. I dette tilfælde var det en nyhedsartikel om et PhD-forsvar, vi deltog i). Artiklen skal de studerende aflevere til mig online. Jeg printer to kopier ud af hver artikel. Det ene kopi bruger jeg til mine egne kommentarer. Det andet tager jeg med til holdundervisningen. 

Uge 2:

Til holdundervisningen holder jeg et kort oplæg om fordelene ved feedback. Jeg gør det klart at feedback aldrig skal være personlig, men tekstbaseret og konstruktiv. Jeg inddeler de studerende i grupper af to med fokus på, at de ikke kommer i gruppe med deres sidemakker, da de ofte vil være tætte venner. I hver gruppe giver jeg deres artikler tilbage uden kommentarer og får de studerende til at give feedback på hinandens. For at gøre feedbacken så struktureret som muligt, laver jeg et dokument, der opridser de specifikke pointer, feedbacken skal koncentrere sig om. De studerende giver feedback til hinanden i en varighed af 15 minutter hver (så i alt 30 minutter). I slutningen af de studerendes feedbacksessions giver jeg dem kopien med mine kommentarer. Derefter skal de studerende omskrive deres artikler og uploade dem på vores hjemmeside inden for en dag. 

Uge 3:

Efter jeg har modtaget deres omskrevne artikler, printer jeg en kopi ud af hver. Til holdundervisningen inddeler jeg igen de studerende i grupper af to. Denne gang specificerer jeg, at de studerende skal danne gruppe med den, de sidder ved siden af, men sikrer, at de ikke er i gruppe med den samme person som ugen før. Nu skal de studerende give feedback på hinandens omskrevne artikler ud fra det samme ark med feedbackpointer som sidste uge. Efter de studerendes feedbacksession giver jeg nogle overordnede pointer til deres artikler på holdet.

Aktivitetens udbytte

Efter den første feedback session var det fedt at opleve, hvordan mine kommentarer var tilsvarende dem, som de studerende selv gav hinanden i deres feedback i grupper. I slutningen af tredje uge var det tydeligt at se, at de studerendes artikler i løbet af processen var forbedret, og at de studerende var blevet meget bedre til at give konstruktiv feedback. Derudover viste øvelsen de studerende fordelene ved at lave konstruktive produkt-diskussioner og bruge hinanden til feedback.

Værd at overveje

Aktiviteten er en smule tidskrævende, men evalueringen med de studerende tydeliggjorde, at de var meget positive overfor den. De gav udtryk for, at de havde lært meget mere om at skrive og give feedback, end hvis de kun havde haft forelæsning. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Forløb

   Line Hassall Thomsen

   Videnskabelig assistent